Hành chính tư pháp
triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và khảo sát, đánh giá tỉnh hình phát triển con nuôi trong nước.
20/04/2021 02:46:13

Thực hiện Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 14/10/2020 của Bộ Tư pháp và Công văn số 133/CCN-PL&QLCNTN ngày 22/03/2021 của Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp về việc khảo sát, đánh giá tình hình phát triển của con nuôi trong nước, Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi, thời gian tổng kết từ ngày 01/01/2011 đến 30/12/2020.

2. Triển khai việc khảo sát về tình hình phát triển của trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi trong nước, cụ thể như sau:

2.1. Khảo sát đánh giá tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi trong nước đối với người đã nhận con nuôi (Phiếu số 1)

2.2. Khảo sát về công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi đối với công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã (Phiếu số 2)

Báo cáo tổng kết, phiếu khảo sát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/5/2021 đề tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp  (qua Phòng Hành chính tư pháp) để được hướng dẫn.

           (Gửi kèm Công văn này là Kế hoạch tổng kết Luật Nuôi con nuôi, đề cương báo cáo, mẫu Phiếu số 1 và Phiếu số 2  và được đăng tải tại mục Hành chính tư pháp, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, địa chỉ: http://sotuphap.haiduong.gov.vn/default.aspx)./.

Các tin mới hơn
CÔNG VĂN GỬI SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ HỘ TỊCH LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ KHAI TỬ(17/06/2021)
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VỀ GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM (CỦA SINGAPORE), XÁC NHẬN VĂN BẢN THỎA THUẬN LỰA CHỌN QUỐC TỊCH ANH(17/06/2021)
Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế(17/06/2021)
Những quốc gia chấp nhận đa quốc tịch hay một quốc tịch năm 2021(02/06/2021)
Về việc ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam(27/04/2021)
Các tin cũ hơn
Hướng dẫn nhận trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước (14/04/2021)
Cung cấp thông tin liên quan đến giấy chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước người, thông tin đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam tại Trung Quốc (Đài Loan)(14/04/2021)
Sở Tư pháp triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp(25/02/2021)
Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016(18/01/2021)
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ(18/12/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín