NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025!
Phổ biến và giáo dục pháp luật
Hướng dẫn phổ biến các Nghị quyết, Luật mới được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua
04/09/2020 10:06:18

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các Nghị quyết, Luật đã được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện.

Theo đó:

- Các sở, ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực của luật, nghị quyết mới ban hành: Tham mưu ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ngành; Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật do thuộc lĩnh vực quản lý trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu; Biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật; phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung văn bản luật và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Tổ chức phổ biến pháp luật bằng những hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng quy định mới cho báo cáo viên pháp luật của sở, ban, ngành về nội dung của văn bản luật.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục trực thuộc rà soát, chỉnh lý nội dung, chương trình, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật mới;

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương tăng cường thời lượng, lồng ghép, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản luật mới trên các chuyên trang, chuyên mục;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn tại Công văn này và điều kiện thực tế tại địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể, tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Đồng thời, văn bản của Hội đồng cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản luật liên quan cho hội viên của tổ chức mình; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Các tin mới hơn
Tài liệu bồi dưỡng Tập huấn viên, Hoà giải viên ở cơ sở(17/09/2020)
Những chính sách được thông qua tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI(09/09/2020)
Các tin cũ hơn
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 9 năm 2020(04/09/2020)
Sở Tư pháp - Toà án nhân dân tỉnh ký kết Kế hoạch liên ngành thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở(20/07/2020)
Hội nghị trực tuyến về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải(17/07/2020)
Những điểm mới nổi bật của 12 Luật có hiệu lực từ 01/7/2020(10/07/2020)
Những văn bản QPPL nổi bật, có hiệu lực từ tháng 7/2020(01/07/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương