Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Ban hành 16 văn bản QPPL trong tháng 3/2020
05/05/2020 12:00:00

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 03/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 gồm 06 chương, 58 điều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể quy định chung về: Hình thức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt; hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động, lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư gồm 07 chương, 38 điều quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư, trong đó, quy định chung về: Nguyên tắc, yêu cầu quản lý công tác văn thư; giá trị pháp lý của văn bản điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác văn thư; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; soạn thảo và ký ban hành văn bản hành chính; quản lý văn bản đi; quản lý văn bản đến; sao văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư; quản lý nhà nước về công tác văn thư.

Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ gồm 05 chương, 73 điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, cụ thể quy định chung về: Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; áp dụng mức phạt tiền trong xử phạt hành chính; vi phạm các quy định về quy hoạch, điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất; vi phạm các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa; vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước; vi phạm các quy định khác về quản lý tài nguyên nước;...

Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Nghị định gồm 02 điều Bổ sung khoản 2 vào Mục V Phần B Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, cụ thể: Hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05/3/2020 gồm 02 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam, cụ thể: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; đầu tư xây dựng các dự án điện sinh khối; đấu nối dự án điện sinh khối vào hệ thống điện; trách nhiệm mua điện từ các dự án điện; giá điện đối với dự án điện sinh khối.

Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải được ban hành nhằm khắc phục khoảng trống quy định pháp luật và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công tác ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra.

Nguồn: Baomoi
Các tin mới hơn
Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật(28/07/2021)
Bộ Tư pháp: Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg(23/02/2021)
Sở Tư pháp hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19(01/02/2021)
Một số điểm mới của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(13/01/2021)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật(12/12/2020)
Các tin cũ hơn
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật:(07/04/2020)
Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư(10/03/2020)
Tin hoạt động – phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL(02/03/2020)
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019(13/02/2020)
KỸ NĂNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (12/02/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín