THÔNG BÁO
Lịch trực tiếp công dân tháng 1 năm 2024 sở Tư pháp
11/01/2024 02:29:28

Thực hiện Quyết định số 814/QĐ-STP ngày 08/7/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Sở Tư pháp thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 01 năm 2024 như sau:

Ngày, tháng

Họ tên, chức vụ người trực tiếp dân

Địa điểm trực tiếp dân

09/01

- Ông Bùi Sỹ Hoàn - Giám đốc Sở

- Bà Bùi Thị Ngọc Anh - Thanh tra viên

Phòng tiếp dân, tầng 03, trụ sở Sở Tư pháp; địa chỉ: Số 02 phố Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

16/01

Bà Phạm Hương Lan- Chánh Thanh tra

Phòng tiếp dân, tầng 03, trụ sở Sở Tư pháp; địa chỉ: Số 02 phố Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

23/01

Bà Phạm Hương Lan- Chánh Thanh tra

Phòng tiếp dân, tầng 03, trụ sở Sở Tư pháp; địa chỉ: Số 02 phố Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

30/01

Bà Phạm Hương Lan- Chánh Thanh tra

Phòng tiếp dân, tầng 03, trụ sở Sở Tư pháp; địa chỉ: Số 02 phố Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương thông báo để tổ chức, cá nhân được biết./.

Các tin mới hơn
Lịch tiếp công dân tháng 2 năm 2024 của Sở Tư pháp(06/02/2024)
Các tin cũ hơn
v/v cấp thẻ đấu giá viên cho bà Phí Thị Hồng Chiên(21/12/2023)
QUYẾT ĐỊNH Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư(11/12/2023)
Lịch trực tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của Sở Tư pháp(04/12/2023)
Kết luận thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi tại huyện Gia Lộc(23/11/2023)
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá hợp danh Sao Khuê(06/11/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH