Hành chính tư pháp
Sở Tư pháp hướng dẫn việc chuyển giao sổ hộ tịch của 5 xã sáp nhập về thành phố Hải Dương
20/11/2019 12:00:00

Kế hoạch số 3902/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, tại Mục 2.9 đã giao cho Sở Tư pháp thực hiện hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tư pháp của 05 xã thuộc huyện Gia Lộc, Thanh Hà, Tứ Kỳ về thành phố Hải Dương.

Sau khi ban hành hướng dẫn số 1394/HD-STP về thực hiện một số nội dung liên quan tới việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 18 tháng 11 năm 2019 Sở Tư pháp tiếp tục ban hành Công văn số 1450/STP-HCTP gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương và Ủy ban nhân dân các huyện: Gia Lộc, Thanh Hà, Tứ Kỳ yêu cầu thực hiện việc thống kê, lập danh sách và bàn giao sổ hộ tịch, sổ đăng ký nuôi con nuôi của các xã Gia Xuyên, Liên Hồng, Ngọc Sơn, Quyết Thắng, Tiền Tiến về cho Phòng Tư pháp thành phố Hải Dương để quản lý và sử dụng theo quy định.

Việc chuyển giao phải tiến hành xong trước ngày 01/12/2019.
Các tin mới hơn
Công văn số 840/STP-HCTP ngày 17/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về việc thực hiện các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp.(17/07/2020)
Một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp về hộ tịch(03/07/2020)
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(18/06/2020)
Những điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP hướng dẫn về chứng thực(08/04/2020)
Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Hải Dương(06/04/2020)
Các tin cũ hơn
Từ ngày 17/10/2019: Chính thức kết nối liên thông dữ liệu khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương(17/10/2019)
Chuẩn bị kết nối liên thông điện tử trong việc đăng ký khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh(10/10/2019)
Sở Tư pháp quán triệt một số nội dung nhằm đảm bảo công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước(09/10/2019)
Tình hình thực hiện phân cấp thẩm quyền đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật Hộ tịch trên địa bàn thành phố Chí Linh(28/08/2019)
Tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(28/08/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương