THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký mua biểu mẫu, sổ hộ tịch năm 2020
14/10/2019 07:36:54

Để cung cấp kịp thời các loại giấy tờ, sổ hộ tịch cho các cơ quan đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp đề nghị các phòng Tư pháp các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Căn cứ vào nhu cầu của địa phương, Phòng Tư pháp tổng hợp đăng ký mua sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch với Sở Tư pháp (gửi qua Văn phòng Sở) để tổng hợp đăng ký với Nhà xuất bản Tư pháp. Giá bán biểu mẫu thực hiện theo Quyết định của Nhà Xuất bản Tư pháp (theo Phiếu đặt mua kèm theo Công văn này).

2. Về thủ tục thanh toán:

Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời hạn thanh toán: Các đơn vị đã đăng ký mua phải thanh toán đủ tiền trước khi nhận hàng.

3.Thời gian đăng ký: Chậm nhất là ngày 31/10/2019.

         Đối với những đơn vị chưa thanh toán hết tiền mua biểu mẫu, sổ hộ tịch đã nhận năm 2019, đề nghị đối chiếu và thanh toán để Sở Tư pháp chuyển trả cho Nhà xuất bản.
 
Các tin mới hơn
Thu hồi thẻ đấu giá viên(07/07/2020)
Cấp thẻ đấu giá viên cho ông Đinh Ngọc Phán(07/07/2020)
Cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (14/05/2020)
Thông báo về việc cấp lại thẻ công chứng viên(12/05/2020)
Thông báo về việc cấp lại thẻ công chứng viên(12/05/2020)
Các tin cũ hơn
Ghi tên vào danh sách Hòa giải viên thương mại vụ việc(09/10/2019)
Thông báo về việc thu hồi thẻ Công chứng viên(03/10/2019)
Thông báo về việc cấp thẻ Công chứng viên(03/10/2019)
Thông báo về việc thu hồi thẻ công chứng viên(03/10/2019)
Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản(26/09/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương