Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Kế hoạch tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP)
27/02/2021 07:03:10

Ngày 05/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch Tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-BTP). Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng có Công văn số 369/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tổng kết 08 năm thi hành Nghị định này.

Theo đó, ngày 19/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và các địa phương đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp, bước đầu thu được một số kết quả quan trọng trong việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) trên phạm vi cả nước. Sau gần 08 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai áp dụng các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020) cũng quy định nhiều nội dung mới, đòi hỏi phải được quy định chi tiết.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP).
Xuất phát từ phạm vi, đối tượng điều chỉnh, tính chất của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, để đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ kết quả đạt được trong triển khai áp dụng các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP cũng như những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành, những định hướng cho việc Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật XLVPHC, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, tổ chức triển khai hoạt động tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP bằng hình thức tổng hợp báo cáo (theo mẫu Đề cương hướng dẫn báo cáo được gửi kèm theo Công văn số 369/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL) và gửi Báo cáo kết quả tổng kết về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) trước ngày 05/3/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
Thời điểm lấy số liệu và tổng hợp báo cáo: Từ khi Nghị định số 81/2013/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 19/7/2013) đến hết ngày 31/12/2020./.
Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Bộ Tư pháp
 
Các tin mới hơn
Khai thác cát trái phép, 1 chủ tàu bị phạt gần 129 triệu đồng(03/06/2021)
Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(02/06/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Danh mục VBQPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021(15/04/2021)
Các tin cũ hơn
Luật Xử lý vi phạm hành chính: Những điểm mới và việc thi hành(25/02/2021)
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính – Phần 5: Lĩnh vực hôn nhân và gia đình(03/09/2020)
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính - Phần 4: Lĩnh vực hộ tịch, chứng thực(24/08/2020)
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính - Phần 3: Lĩnh vực đấu giá tài sản(11/08/2020)
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính - Lĩnh vực công chứng (phần 2)(05/08/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín