Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021
18/02/2021 09:07:14

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh); Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh, ngày 28/01/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 299/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.

Theo đó, các hoạt động được tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021 bao gồm: Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; Cập nhật các vụ việc vướng mắc liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật điện tử tỉnh; Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; Tổ chức đối thoại, tọa đàm với doanh nghiệp; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; Tư vấn và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật; Xây dựng Quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn và cán bộ đầu mối làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai có hiệu quả các nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì giúp UBND tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch; Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các đơn vị liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

         *Kế hoạch 299/KH-UBND 
Các tin mới hơn
Phương án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tình Hải Dương năm 2023(24/03/2023)
Hội nghị phổ biến, đối thoại chính sách pháp luật về Thuế - Doanh nghiệp(23/08/2022)
Giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT xuống 8%.(08/07/2022)
Điều kiện thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp(21/06/2022)
Tìm hiểu Nghị định hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa(13/12/2021)
Các tin cũ hơn
8 điểm mới trong Nghị định 126/2020 về quản lý thuế, có hiệu lực từ 05/12/2020(03/12/2020)
Một số chính sách liên quan đến doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh có hiệu lực từ tháng 10 năm 2020(05/10/2020)
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025(17/07/2020)
Quy định về cưỡng chế thi hành án hình sự đối với tội phạm là pháp nhân thương mại(03/06/2020)
Từ ngày 15/5/2020, thêm 04 ngành, nghề được ưu đãi đầu tư(19/05/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín