Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
Nâng cao chất lượng thẩm định quy định thủ tục hành chính
19/04/2023 03:36:10

Tại phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ diễn ra sáng ngày 19/4 , Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, công tác thẩm định quy định thủ tục hành chính (TTHC) trong đề nghị văn bản QPPL, dự án, dự thảo văn bản QPPL luôn được Bộ Tư pháp chú trọng thực hiện, dần đi vào ổn định, nề nếp, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC ngay trong quá trình đề nghị xây dựng văn bản QPPL, dự án, dự thảo văn bản QPPL.

Chất lượng ý kiến thẩm định quy định TTHC ngày càng được nâng cao; đuợc các cơ quan, đơn vị chủ trì lập đề nghị, soạn thảo tiếp thu tại cuộc họp thẩm định, tạo cơ sở để hoàn thiện quy định TTHC trong quá trình xây dưng văn bản QPPL, góp phần nâng cao chất lượng quy định TTHC, chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thẩm định quy định TTHC còn một số tồn tại, hạn chế như: vẫn còn hồ sơ gửi cơ quan thẩm định chưa tuân thủ theo đúng quy định Luật Ban hành văn bản QPPL và Thông tư số 03/2022/TT-BTP như Báo cáo đánh giá tác động của chính sách không có nội dung đánh giá tác động TTHC; không có Bản đánh giá TTHC trong hồ sơ dự án, dự thảo văn bản QPPL; chất lượng một số Bản đánh giá tác động TTHC vẫn còn hình thức, chưa đảm bảo theo đúng quy định; Việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định về quy định TTHC của một số cơ quan lập đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thật sự thỏa đáng.

Thời gian tới, theo Thứ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và tại các cuộc họp chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật.

Đối với cơ quan, đơn vị thẩm định: Các cơ quan, đơn vị thẩm định cương quyết không tiếp nhận hồ sơ gửi thẩm định nếu hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản QPPL và dự án, dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC chưa có bản đánh giá TTHC theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2017) và Thông tư số 03/2022/TT-BTP. Coi trọng giải pháp tổ chức các cuộc họp tham vấn quy định TTHC trước khi tổ chức thẩm định để nâng cao chất lượng ý kiến thẩm định về quy định TTHC hoặc tổ chức các cuộc họp tham vấn sau khi tổ chức thẩm định để làm rõ thêm các vấn đề phức tạp, còn có ý kiến khác nhau. Nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc họp của Hội đồng thẩm định và Hội đồng tư vấn thẩm định. Đăng tải công khai các báo cáo thẩm định trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thẩm định. Các cơ quan, đơn vị thẩm định cần phải phối hợp, theo dõi, bám sát việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định nói chung và ý kiến thẩm định quy định TTHC nói riêng

Nguồn: Bộ Tư pháp 
https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=5720 
Các tin mới hơn
Một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2024(17/04/2024)
Một số chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 04 năm 2024(29/03/2024)
Hải Dương công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kỳ 2019 – 2023(11/03/2024)
HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 20 khóa XVII(05/03/2024)
Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của tỉnh Hải Dương năm 2023(19/02/2024)
Các tin cũ hơn
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tâp huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản QPPL và Theo dõi thi hành pháp luật năm 2023.(19/04/2023)
Bộ Y tế ban hành công văn khẩn về COVID(14/04/2023)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023(14/04/2023)
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023(24/03/2023)
Mức lệ phí đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú từ ngày 05/02/2023(01/03/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH