Bổ trợ tư pháp
CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH HẢI DƯƠNG
19/05/2023 12:00:00

Thực tế công tác tiếp công dân trong thời gian qua, được lãnh đạo PCCS1HD và các cán bộ, viên chức được phân công thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Thời gian qua, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương (PCCS1HD) đã thực hiện khá tốt, theo đúng quy định pháp luật công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phòng, cụ thể:   

PCCS1HD đã bố trí địa điểm tiếp công dân ngay tại tầng một, nơi thuận lợi nhất, đồng thời, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải của Phòng; niêm yết lịch tiếp công dân thường xuyên của Phòng ngay tại địa điểm tiếp công dân; lắp đặt lại hòm thư góp ý;

Ban hành Quyết định số 206/QĐ-PCCS1 ngày 29/4/2022 về Quy chế tiếp công dân và Quyết định số 205/QĐ-PCCS1 ngày 29/4/2022 về Nội quy tiếp công dân;

Mở sổ tiếp công dân theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;