Văn bản QPPL liên quan đến hỗ trợ DN
Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020
12/06/2019 04:47:20

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch  số 41/KH-UBND  ngày 11 tháng 01 năm 2016 về  hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020. Việc ban hành  Kế hoạch này nhằm nâng cao tính chủ động của các cơ quan nhà nước trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đồng thời tạo ra cơ chế phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp với các hiệp hội, hội, câu lạc bộ của doanh nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tháo gỡ vướng mắc pháp luật để doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả phòng tránh được rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế - quốc tế. Kế hoạch  số 41/KH-UBND nêu ra 5 nội dung mà các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cần thực hiện trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020 cụ thể là: Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; Xây dựng và phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; Bồi dưỡng kĩ năng, kiến thức pháp luật (bao gồm bồi dưỡng kĩ năng, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý); Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp;Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên, Kế hoạch đã quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành và doanh nghiệp, xác định rõ nguồn nhân lực, nguồn kinh phí, thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện Kế hoạch này sẽ góp phần tạo nên sự ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
Các tin mới hơn
Một số chính sách doanh nghiệp, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 9 năm 2020(04/09/2020)
Giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm đến hết năm 2020(05/06/2020)
11 Thông tư về miễn giảm phí, lệ phí một số lĩnh vực do Covid-19(03/06/2020)
Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế(04/05/2020)
Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(04/02/2020)
Các tin cũ hơn
Các Điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp(10/06/2019)
Tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh(06/06/2019)
Hải Dương ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp đến năm 2020(06/06/2019)
Tiếp tục hỗ trợ pháp lý về tài chính cho doanh nghiệp năm 2019(06/06/2019)
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản(20/10/2015)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín