NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025!
Tài liệu tuyên truyền PL
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/9/2019
11/09/2019 12:00:00

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ - THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

1. Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

2. Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý và sử dụng đất trồng lúa.

Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

3. Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

4. Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hiệu lực từ ngày 05/9/2019.

5. Nghị định 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; bảo vệ công trình thủy lợi.

Hiệu lực từ ngày 09/9/2019.

6. Quyết định 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG.

1. Thông tư 40/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

2. Thông tư 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.

Hiệu lực từ ngày 06/9/2019.

3. Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 do Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

4. Thông tư 106/2019/TT-BQP ngày 24/7/2019 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Hiệu lực từ ngày 08/9/2019.

5. Thông tư 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

6. Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Hiệu lực từ ngày 26/9/2019.

7. Thông tư 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

8. Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

9. Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT ngày 09/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Hiệu lực từ ngày 30/9/2019.

10. Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn chi tiết về Tội gian lận bảo hiểm xã hội.

Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

III. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH

1. Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực ngày 10/9/2019.

IV- NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016-2021.

1- Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND, ngày 29/8/2019 Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2-Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 29/8/2019 Về việc thành lập thôn mới trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

3-Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 29/8/2019 Về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã; thành lập 02 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương.

4-Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 29/8/2019 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu biên chế giáo viên đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh năm 2019.

5-Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/8/2019 Về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế giáo viên đối với các trường Mầm non thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2019.

6-Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/8/2019 Về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

7-Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/8/2019 Về việc chấp thuận chủ trương chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

8-Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/8/2019 Tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2020 cho các đơn vị thuộc sở Y tế.

      9-Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/8/2019 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

Các tin mới hơn
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.(18/08/2020)
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020(06/08/2020)
Tìm hiểu quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam(06/08/2020)
Tìm hiểu một số quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam(06/08/2020)
Mức phạt vi phạm hành chính về thương mại điện tử(17/07/2020)
Các tin cũ hơn
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01.8.2019(14/08/2019)
Hỏi - Đáp nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia(14/08/2019)
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia(14/08/2019)
Những quy định mới liên quan đến công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực từ ngày 01/7/2019(28/06/2019)
Một số điểm mới của Luật tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2018 so với luật tố cáo 2011(10/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương