Tài liệu tuyên truyền PL
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020
06/08/2020 12:00:00

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày của Chính phủ 11/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Hiệu lực từ ngày 01/08/2020

2. Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08/06/2020 của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh.

Hiệu lực từ ngày 01/08/2020

3. Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Hiệu lực từ ngày 10/08/2020

4. Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Hiệu lực từ ngày 15/08/2020

5. Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/06/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Hiệu lực từ ngày 15/08/2020

6. Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/06/2020của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Hiệu lực từ ngày 18/08/2020

7. Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/07/2020 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày 19/08/2020

8. Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/07/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Hiệu lực từ ngày 21/08/2020

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Hiệu lực từ ngày 01/08/2020

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư 53/2020/TT-BTC ngày 10/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Hiệu lực từ ngày 01/08/2020

2. Thông tư số 52/2020/TT-BTC ngày 10/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiệu lực từ ngày 01/08/2020

3. Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18/05/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày 01/08/2020

4. Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT ngày 21/05/2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không.

Hiệu lực từ ngày 01/08/2020

5. Thông tư số 16/2020/TT-BGDĐT ngày 05/06/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

Hiệu lực từ ngày 01/08/2020

6. Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/06/2020 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Hiệu lực từ ngày 01/08/2020

7. Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/06/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Hiệu lực từ ngày 01/08/2020

8. Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

Hiệu lực từ ngày 03/08/2020

9. Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/06/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Hiệu lực từ ngày 03/08/2020

10. Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/06/2020 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy định tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Hiệu lực từ ngày 05/08/2020

11. Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19/06/2020 của Bộ Quốc phòng về quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời gian và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ.

Hiệu lực từ ngày 05/08/2020

12. Thông tư số 03/2020/TT-BVHTTDL ngày 19/06/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Hiệu lực từ ngày 06/08/2020

13. Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/06/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Hiệu lực từ ngày 06/08/2020

14. Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Hiệu lực từ ngày 06/08/2020

15. Thông tư số 13/2020/TT-BYT ngày 22/06/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Hiệu lực từ ngày 10/08/2020

16. Thông tư số 01/2020/TT-TANDTC ngày 18/06/2020 của Tòa án nhân dân tối cao quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân.

Hiệu lực từ ngày 10/08/2020

17. Thông tư số 10/2020/TT-BYT ngày 11/06/2020 của Bộ Y tế quy định về thử tương đương sinh học của thuốc.

Hiệu lực từ ngày 10/08/2020

18. Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT ngày 29/06/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Hiệu lực từ ngày 13/08/2020

19. Thông tư số 07/2020/TT-NHNN ngày 30/06/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày 14/08/2020

20. Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/06/2020 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương.

Hiệu lực từ ngày 15/08/2020

21. Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/07/2020 của Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu.

Hiệu lực từ ngày 15/08/2020

22. Thông tư số 06/2020/TT-NHNN ngày 30/06/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày 15/08/2020

23. Thông tư số 11/2020/TT-BYT ngày 19/06/2020 của Bộ Y tế ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Hiệu lực từ ngày 20/08/2020

24. Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Hiệu lực từ ngày 23/08/2020

25. Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08/07/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Hiệu lực từ ngày 25/08/2020.

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA TỈNH

* Văn bản QPPL của UBND tỉnh:

1. Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 01/8/2020

2. Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.

Hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

Các tin mới hơn
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh cơ sở. (11/04/2023)
Văn phòng chính phủ ban hành Thông tư 01/2023/TT-VPCP 2023 về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử(07/04/2023)
Video bài giảng tập huấn nghiệp vụ về hòa giải cơ sở(28/09/2021)
Tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử trên hệ thống truyền thanh(31/03/2021)
Tính ưu việt, bảo mật và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của căn cước công dân gắn chíp điện tử(12/03/2021)
Các tin cũ hơn
Mức phạt vi phạm hành chính về thương mại điện tử(17/07/2020)
Quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp(17/07/2020)
Ban Bí thư ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(06/07/2020)
Một số Luật có hiệu lực từ ngày 1.7.2020(01/07/2020)
Trình tự, thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (03/06/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín