Phổ biến và giáo dục pháp luật
Hướng dẫn nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
04/01/2022 09:27:14

   Ngày 15/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTP Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

   Thông tư gồm có 08 Điều quy định về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1); Nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu; tài liệu đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu (Điều 2); Quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 3); Biểu mẫu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 4); Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 5); Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức (Điều 6); Quy định chuyển tiếp (Điều 7); và “Hiệu lực thi hành (Điều 8).

Thông tư quy định việc chấm điểm, đánh giá cần dựa vào các tài liệu là những kết quả, sản phẩm đầu ra đạt được khi chính quyền và công chức cấp xã triển khai trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật. Các tài liệu này không làm phát sinh hồ sơ, nhiệm vụ mới cho chính quyền cấp xã, chủ yếu phục vụ việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu của chính quyền cấp xã. Trong trường hợp thật sự cần thiết phục vụ kiểm tra, thẩm định, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp các tài liệu cụ thể theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp huyện (đây là điểm mới so với quy định Thông tư số 07/2017/TT-BTP).

   Quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các biểu mẫu đánh giá được quy định cụ thể, rõ ràng hơn (các công việc do Ủy ban nhân dân cấp xã/Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện). Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định số lượng thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện (không quá 15 người), Hội đồng có chức năng, nhiệm vụ thẩm định, tư vấn để giúp Chủ tịch UBND cấp huyện việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tư vấn các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, xử lý hạn chế, tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu.

   Quy định cụ thể thời gian hoàn thành hồ sơ, quyết định công nhận và báo cáo kết quả nhiệm vụ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

   - UBND cấp tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương về Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá.

   - UBND cấp huyện quyết định công nhận và công bố xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 10 tháng 02báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá.

   - UBND cấp xã gửi hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn); hoặc Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bảng tổng hợp điểm số (nếu chưa đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn) về Phòng Tư pháp trước ngày 10 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá.

   Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 (Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP)./.

Các tin mới hơn
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022(12/01/2022)
Các tin cũ hơn
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021(13/12/2021)
Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng(13/12/2021)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2021(25/11/2021)
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng(04/11/2021)
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định về quy trình tiếp công dân.(28/10/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín