NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025!
Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Sở Giao thông vận tải tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính năm 2020
13/06/2020 12:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 10/STP-XDKT&TDTHPL ngày 19/02/2020 của Sở Tư pháp, Kế hoạch số 1011/KH-SGTVT-P7 ngày 28/5/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Ngày 12/6/2020, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính năm 2020.

Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm: Đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Thanh tra Sở GTVT; Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tập huấn đã được báo cáo viên cấp tỉnh:

1. Giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính như:

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

- Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

 

2. Trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính; những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, một số kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (theo Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015) và trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019).

3. Những nội dung liên quan đến quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020).

Thông qua Hội nghị tập huấn lần này, là hình thức bồi dưỡng, hướng dẫn, bắt tay chỉ việc cụ thể cho những người trực tiếp làm công tác tham mưu, ra quyết định theo thẩm quyền hoặc với vai trò là người quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - XH trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật – Sở Tư pháp
Các tin mới hơn
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính – Phần 5: Lĩnh vực hôn nhân và gia đình(03/09/2020)
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính - Phần 4: Lĩnh vực hộ tịch, chứng thực(24/08/2020)
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính - Phần 3: Lĩnh vực đấu giá tài sản(11/08/2020)
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính - Lĩnh vực công chứng (phần 2)(05/08/2020)
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp (phần 1)(29/07/2020)
Các tin cũ hơn
Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC(12/06/2020)
Sở Tư pháp ban hành công văn hướng dẫn xử phạt VPHC đối với các hành vi VPHC liên quan đến công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm.(31/03/2020)
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.(30/03/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về về theo dõi tình hình thi hành pháp luật(10/03/2020)
Huy động cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật(09/03/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương