Tin tức, sự kiện
Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Lễ, Tết năm 2024
14/11/2023 12:00:00

Ngày 13/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Lễ, Tết năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chỉ thị yêu cầu:

- Công an tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công chu hỗ trợ và pháo

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng và lực lượng quân sự địa phương phối hợp với lực lượng Công an quản lý chặt chẽ các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa do nhà máy Z21 sản xuất; chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các trường hợp lợi dụng việc giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa để trà trộn buôn bán pháo hoa trái phép và buôn bán pháo hoa giả nhãn hiệu của Nhà máy Z21

- Các sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời đưa tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ và người dân hiểu và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm.

- Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường học

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vào các hoạt động của cơ sở giáo dục; khu, cụm công nghiệp cho công nhân.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư…

Chi tiết Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh

Các tin mới hơn
Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2024(23/02/2024)
Thông tư số 01/2024/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(23/02/2024)
HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG CHỨNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CÔNG CHỨNG NĂM 2024 VÀ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG NĂM 2023 (21/12/2023)
Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương đến năm 2025(15/11/2023)
Các tin cũ hơn
Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy(13/11/2023)
Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương tổ chức ngày Phụ nữ 20/10 cho cán bộ nhân viên(30/10/2023)
Hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương(10/10/2023)
Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Thảo luận nghiệp vụ công chứng giao dịch về thừa kế(07/10/2023)
Hội Công chứng viên tỉnh Hải Dương tham gia góp ý kiến vào dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)(03/10/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH