Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Chính sách mới về sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố, giai đoạn 2022 - 2025.
09/08/2023 04:08:49

Quyết định số 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025

Chi tiết xin xem file kèm theo./.
Các tin mới hơn
Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng (15/09/2023)
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do N(15/09/2023)
Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng(31/08/2023)
Thủ tướng: Những việc luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm(09/08/2023)
Các tin cũ hơn
Những nhu cầu vốn không được cho vay(02/07/2023)
Sửa đổi thủ tục khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng(02/07/2023)
Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030(02/07/2023)
Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025(05/06/2023)
Phương án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tình Hải Dương năm 2023(24/03/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH