Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
Tọa đàm trao đổi, giải đáp vướng mắc về lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và nghị định của Chính phủ
28/11/2019 08:53:23

Qua hơn 3 năm thi hành Luật BHVBQPPL năm 2015 (Luật năm 2015) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 34/2016/NĐ-CP), công tác lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã có những kết quả đáng ghi nhận, dần đi vào vào nề nếp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn lúng túng, gặp khó khăn trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như: chưa nắm rõ trình tự, thủ tục; thẩm quyền thực hiện; cách thức, phương pháp xây dựng các tài liệu, chất lượng hồ sơ còn hạn chế, chính sách đề xuất chưa rõ ràng, không hợp Hiến, hợp pháp, không đảm bảo tính khả thi; việc gửi hồ sơ không đầy đủ và không đúng thời hạn,... Nguyên nhân dẫn đến các hạn chế, bất cập là do Luật năm 2015 mới có hiệu lực, có nhiều quy định mới với yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn, trong khi đó các bộ, cơ quan ngang bộ còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện, đặc biệt là việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh (thực hiện quy trình chính sách).

Nhằm trao đổi, giải đáp vướng mắc về lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định, với mục tiêu trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác này. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định, bảo đảm tiến độ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Ngày ngày 26 tháng 11 năm 2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm trao đổi, giải đáp vướng mắc về lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và nghị định của Chính phủ với sự tham gia của đại diện pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, đại diện Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao,…
Chủ trì tọa đàm, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật yêu cầu: Các đơn vị có báo cáo chuyên đề tại Hội thảo cần trình bày đầy đủ, cụ thể, khoa học về các nội dung liên quan đến việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong đó tập trung vào nhưng hạn chế, bất cập và các phương án giải quyết các hạn chế, bất cập đó. Các đại biểu tham dự Hội thảo cần báo cáo rõ tình hình, tiến độ lập đề nghị xây dựng các luật, pháp lệnh thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành mình và dự kiến đề xuất vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020; đồng thời tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ những cách làm hay; những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng lập đề nghị của Chính phủ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.
Kết thúc Tọa đàm, ông Nguyễn Hồng Tuyến yêu cầu, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phối hợp với các Bộ, ngành chuẩn bị Báo cáo về tình hình lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và chuẩn bị Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020, để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2019.
Đỗ Thị Mai,
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Các tin mới hơn
MỘT SỐ LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 1.7.2020(01/07/2020)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020(14/06/2020)
Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện rà soát văn bản QPPL(10/06/2020)
Tin hoạt động tháng 4– phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL(15/05/2020)
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Ban hành 16 văn bản QPPL trong tháng 3/2020(05/05/2020)
Các tin cũ hơn
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tính đến tháng 11/2019.(26/11/2019)
Nỗ lực làm tốt hơn công tác "hậu kiểm"(25/11/2019)
“Luật về làm luật” hết sức quan trọng và tương đối đặc thù(22/11/2019)
Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, hiệu lực, hiệu quả(22/11/2019)
Kiện toàn đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật(20/11/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương