Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023
22/12/2023 08:11:34

Công tác xử lý vi phạm hành chính (VPHC) luôn được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo; thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý VPHC, căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn đối với lĩnh vực này, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành: Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 11/01/2023 về công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023; Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh... nhằm chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xử lý VPHC như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý VPHC và triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC, các Nghị định hướng dẫn về công tác xử lý VPHC. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về xử lý VPHC; kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt VPHC; rà soát, xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản để phù hợp với pháp luật về xử lý VPHC; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC; thực hiện thống kê, báo cáo về công tác xử lý VPHC theo đúng quy định.

Trên cơ sở các văn bản, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã chủ động ban hành các kế hoạch, quyết định, văn bản triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn, lĩnh vực quản lý của mình đồng thời xác định cụ thể thời gian thực hiện các nội dung, chương trình đã đề ra. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung việc tuyên truyền các quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực xử lý VPHC bằng các hình thức phong phú, đa dạng như: tại các hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng, lồng ghép tại các cuộc họp giao ban, đăng tải thông tin trên Website của các cơ quan, đơn vị …..

Thường xuyên bồi dưỡng, củng cố kiến thức, quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, đội ngũ công chức tham mưu cho người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong năm 2023, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp tham mưu và triển khai tổ chức 07 lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xử lý VPHC cho hơn 800 cán bộ, công chức, việc chức làm công tác này trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã cử báo cáo viên pháp luật phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tập huấn theo yêu cầu của các đơn vị.

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023 và Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2023, các Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác xử lý VPHC tại địa bàn 01 huyện và 02 Sở; qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tồn tại hạn chế, thiếu sót trong quá trình thiết lập hồ sơ xử phạt VPHC. Kết quả kiểm tra được thông báo tới các đơn vị để kịp thời khắc phục theo quy định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội địa phương.

Một số địa phương đã chủ động có kế hoạch và triển khai thực hiện việc kiểm tra công tác xử lý VPHC, như: huyện Thanh Hà, huyện Gia Lộc, huyện Cẩm Giàng, Cục quản lý thị trường tỉnh …; các đơn vị khác thực hiện lồng ghép công tác thanh kiểm tra xử lý VPHC vào công tác thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, địa phương như: thành phố Chí Linh, huyện Kim Thành, huyện Thanh Miện, kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở nông nghiệp &PTNT …

          Tình hình VPHC trên địa bàn tỉnh cũng có những thay đổi, gia tăng ở một số lĩnh vực như: an ninh trật tự, kế hoạch đầu tư …; một số lĩnh vực có chiều hướng giảm như: tài nguyên môi trường, giao thông vận tải … Các cơ quan có thẩm quyền xử lý VPHC có sự phối hợp tốt nên nhìn chung công tác xử lý VPHC đảm bảo theo quy định, dần đi vào nề nếp, các vụ việc VPHC được phát hiện xử lý kịp thời, theo trình tự, thủ tục, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.  So với năm 2022, số vụ việc vi phạm VPHC trong một số lĩnh vực giảm như: Giao thông vận tải, Tài nguyên môi trường, Nông nghiệp…; số vụ việc VPHC thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư tăng so với cùng kỳ năm 2022. Công tác áp dụng pháp luật XLVPHC của các cơ quan có thẩm quyền cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử phạt, có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng các việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giảm. Kết quả cụ thể: Tổng số vụ việc bị xử phạt VPHC do các sở, ngành, UBND các cấp phát hiện và xử lý là 3.258 vụ việc, với số đối tượng bị xử lý là 408 tổ chức và 2.895 cá nhân, với tổng số tiền xử phạt thu được hơn 46,2 tỷ đồng.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xử lý VPHC thông qua công tác than tra, kiểm tra(18/12/2023)
Một doanh nghiệp bị xử phạt hơn 100 triêu đồng do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy(07/12/2023)
Xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh do vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy(07/12/2023)
Xử phạt đối với doanh nghiệp do vi phạm về ke khai vốn điều lệ(07/12/2023)
Xử phạt một doanh nghiệp do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy với số tiền gần 100 triệu đồng(28/11/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH