Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
Kết quả công tác kiểm tra,xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
08/02/2022 12:00:00

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ)Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành báo cáo số 03/BC-UBND ngày 15/ 01/2022 về kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật(QPPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, kết quả đạt được, cụ thể:
1.Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL:
a, Công tác tự kiểm tra:
- Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra 38 văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và gửi đến Sở Tư pháp năm 2021; phát hiện 03 văn bản có sai sót về dẫn chiếu và căn cứ ban hành, đã được tiếp thu, rút kinh nghiệm..
b, Công tác kiểm tra theo thẩm quyền:
- Sở Tư pháp đã kiểm tra đối với 812 văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 06 đơn vị cấp huyện ban hành trong 02 năm 2019 và 2020.
c, Công tác xử lý văn bản:
- Trong năm 2021, tỉnh Hải Dương có 01 văn bản QPPL theo Kết luận kiểm tra số 51/KL-KTrVB ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Cục Kiểm tra văn bản QPPL có nội dung trái pháp luật và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý, khắc phục những yêu cầu trong Kết luận đã nêu.
2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:
 - Tổng số văn bản hết hiệu lực toàn bộ : 40 văn bản; văn bản hết hiệu lực một phần là 24 văn bản; không có văn bản nào ngưng hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực một phần.
3. Công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ:
 - Trong năm 2021, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 01 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL bằng hình thức trực tuyến./.
 
 
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Nâng cao chất lượng thẩm định quy định thủ tục hành chính(19/04/2023)
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tâp huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản QPPL và Theo dõi thi hành pháp luật năm 2023.(19/04/2023)
Bộ Y tế ban hành công văn khẩn về COVID(14/04/2023)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023(14/04/2023)
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023(24/03/2023)
Các tin cũ hơn
Thủ tướng yêu cầu 10 bộ trưởng tháo gỡ khó khăn về đầu tư, kinh doanh(16/08/2021)
Hợp tác pháp luật và tư pháp Việt - Lào: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững(10/08/2021)
Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật(28/07/2021)
Bộ Tư pháp: Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg(23/02/2021)
Sở Tư pháp hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19(01/02/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín