Phổ biến và giáo dục pháp luật
Về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Lễ, Tết năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
14/11/2023 12:00:00

      Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ 15/12/2022 đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ 16 vụ, 53 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), khởi tố 06 vụ, 27 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 08 vụ, 10 đối tượng, phạt tiền 54.000.000 đồng, 02 vụ cảnh cáo, hiện đang lập hồ sơ xử lý 01 vụ; tang vật thu giữ gồm: 09 súng các loại, 01 lựu đạn, 352 viên đạn các loại, 10 loại vũ khí thô sơ. Phát hiện, bắt giữ 130 vụ, 146 đối tượng tàng trữ pháo trái phép, đã khởi tố 34 vụ, 36 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 29 vụ, 34 đối tượng, phạt tiền 276 triệu đồng, phạt cảnh cáo 66 vụ, 76 đối tượng. Vận động, thu hồi 68 quả pháo, 01 bánh pháo, 01 hộp pháo, 4,3 kg thuốc pháo, 19,442 kg pháo, 169 súng các loại, 2.368 viên đạn các loại, 05 lựu đạn, 126 CCHT, 271 vũ khí thô sơ, 10 kíp nổ, 02 linh kiện vũ khí.
      Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, trong đó, hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo vẫn còn xảy ra ở một số nơi, nhất là các khu trung tâm, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, theo quy luật, thời điểm những tháng cuối năm, tình trạng vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo thường diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép.
      Để tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các ngày lễ hội trong năm 2024, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trên trong tình hình hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
 1. Công an tỉnh:
- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT và pháo; theo dõi, đôn đốc các 2 sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT và pháo; thường xuyên duy trì hoạt động thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan, tổ chức được trang bị VK, VLN, CCHT và pháo chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, sử dụng. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT cho cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân liên quan thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý.
- Tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức thực hiện tốt công tác vận động thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT và pháo theo đúng thẩm quyền quy định.
- Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với người, phương tiện vận chuyển, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
- Chỉ đạo lực lượng chức năng và lực lượng quân sự địa phương (thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, Thị xã Kinh Môn, các huyện: Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang, Nam Sách, Thanh Hà) phối hợp với lực lượng Công an quản lý chặt chẽ các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa do nhà máy Z21 sản xuất; chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các trường hợp lợi dụng việc giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa để trà trộn buôn bán pháo hoa trái phép và buôn bán pháo hoa giả nhãn hiệu của Nhà máy Z21.
- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa nổ các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh trong năm 2024; quản lý chặt chẽ việc sử dụng pháo theo quy định tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo an ninh, an toàn, tiết kiệm.
3. Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP này 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến cán bộ và Nhân dân biết; thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm.
4. Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời đưa tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ và người dân hiểu và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, lĩnh vực bưu chính đối với hoạt động mua bán, vận chuyển VK, VLN, CCHT và pháo; có các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ tài khoản mạng xã hội, kênh youtube, video quảng cáo... về mua bán, hướng dẫn, chế tạo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo cho cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường học. Tổ chức cho giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo.
6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo vào các hoạt động của cơ sở giáo dục; khu, cụm công nghiệp cho công nhân.
7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư; gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.
8. Sở Công Thương: Tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại, quản lý địa bàn, chủ động phối hợp lực lượng chức năng có liên quan, tiến hành giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hóa chất nguy hiểm, tiền chất sản xuất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp để kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.
9. UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường các biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vận động giao nộp; phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo; tổ chức thực hiện có hiệu quả cao điểm công tác vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo; không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự và chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện của địa phương mình.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, tham mưu, chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các tổ chức thành viên huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên các cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.
 
Các tin mới hơn
Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai(27/11/2023)
Triển khai thực hiện Quy chế Quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hải Dương(22/11/2023)
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở(22/11/2023)
Có được hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản đã công chứng không?(16/11/2023)
Các tin cũ hơn
Chính phủ ban hành Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 16/8/2023 về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư(13/11/2023)
Một số mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT” tiêu biểu gắn với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.(10/11/2023)
Hải Dương tổ chức Hội nghị 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023(09/11/2023)
Nghị định số 64/2021/NĐ-CP quy định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức(06/11/2023)
Áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đối với người dưới 18 tuổi(03/11/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín