Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
Tin hoạt động tháng 4– phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL
15/05/2020 12:00:00

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong tháng 3 phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL đã thực hiện những công việc sau:

1. Thẩm định văn bản: 03 văn bản

Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh.

Thẩm định dựt hảo Quyết định bãi bỏ quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về quản lý cây xanh đô thị.

Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Tham gia văn bản: 04 văn bản

Tham gia ý kiến dự thảo quy định hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV,V trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản QPPL về thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Tham gia ý kiến dự thảo Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tham gia ý kiến dự thảo thông tư quy định về pt dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

3. Các việc khác

Xuất bản Tập Hệ thống hóa văn bản QPPL giai đoạn 2014-2018 do HĐND, UBND tỉnh ban hành và cấp phát cho các Sở, ngành, HĐND và UBND cấp huyện.

Cung cấp thông tin, phản ánh những vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật.

Xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích XHH.

Xây dựng Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất chiến lược 2021-2030.

Các tin mới hơn
Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật(28/07/2021)
Bộ Tư pháp: Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg(23/02/2021)
Sở Tư pháp hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19(01/02/2021)
Một số điểm mới của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(13/01/2021)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật(12/12/2020)
Các tin cũ hơn
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Ban hành 16 văn bản QPPL trong tháng 3/2020(05/05/2020)
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật:(07/04/2020)
Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư(10/03/2020)
Tin hoạt động – phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL(02/03/2020)
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019(13/02/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín