Phổ biến và giáo dục pháp luật
Sở Tư pháp hoàn thành đợt tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
13/10/2022 12:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 3906/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức 12 lớp tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh cho các đại biểu là thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các chức danh: Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới; Trưởng công an; Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã.

Tại các lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên Sở Tư pháp giới thiệu các nội dung: Tổng quan pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; Kỹ năng tổng hợp thông tin, thu thập tài liệu kiểm chứng phục vụ việc chấm điểm 05 tiêu chí tiếp cận pháp luật và 20 chỉ tiêu thành phần thuộc 05 tiêu chí; Kỹ năng tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo kết quả, lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Đợt tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 do Sở Tư pháp tổ chức nhằm mục đích tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp phụ trách công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và những người có liên quan đến hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từng bước góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

            Một số hình ảnh đợt tập huấn:
 
Lớp tập huấn tại huyện Ninh Giang 
 
 
Lớp tập huấn tại huyện Gia Lộc 
 
Lớp tập huấn tại huyện Kim Thành 
 
Lớp tập huấn tại huyện Thanh Hà 
Các tin mới hơn
Hải Dương ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh (17/04/2024)
Tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước (17/04/2024)
Hội đồng phối hợp tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024”.(17/04/2024)
Quy định về thừa kế trong doanh nghiệp(11/04/2024)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương(29/03/2024)
Các tin cũ hơn
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của ngành Tư pháp (12/09/2022)
Kế hoạch tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 20022(12/09/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 9 năm 2022(12/09/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 8 năm 2022(23/08/2022)
Kết thúc đợt tập huấn nghiệp vụ công tác Hoà giải ở cơ sở năm 2022(08/07/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH