THÔNG BÁO
Thông báo Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên Lê Thị Thái và Nguyễn Đăng Quy
14/11/2022 09:40:25

Ngày 11/11/2022, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 186, 187/QĐ-STP về việc Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với 02 công chứng viên:

STT

Họ và tên

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định bổ nhiệm

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Số Thẻ công chứng viên bị thu hồi

1

Nguyễn Đăng Quy

Số 1311/QĐ-BTP ngày 03/6/2014

Số 164/QĐ-STP

ngày 05/11/2020

17/CCV

2

Lê Thị Thái

Số 623/QĐ-BTP ngày 05/4/2018

Số 22/QĐ-STP

ngày 16/02/2022

32/CCV

Các tin mới hơn
Lịch trực tiếp công dân tháng 4.2024 Sở Tư pháp(04/04/2024)
Lịch trực tiếp công dân tháng 4.2024 Sở Tư pháp(04/04/2024)
Lịch trực tiếp công dân tháng 4.2024 Sở Tư pháp(04/04/2024)
Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2024(01/03/2024)
về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Luật sư Đại Minh (do chấm dứt hoạt động của 02 văn phòng giao dịch)(26/02/2024)
Các tin cũ hơn
Lịch trực tiếp công dân tháng 11 năm 2022(31/10/2022)
Lịch trực tiếp công dân tháng 11 năm 2022(31/10/2022)
Về việc tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn huyện Tứ Kỳ năm 2022(13/10/2022)
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư(12/10/2022)
Lịch trực tiếp công dân tháng 10 năm 2022(10/10/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH