Hành chính tư pháp
Tình hình thực hiện phân cấp thẩm quyền đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật Hộ tịch trên địa bàn thành phố Chí Linh
28/08/2019 12:00:00

Đăng ký hộ tịch là việc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận ghi vào sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Các sự kiện hộ tịch cơ bản của mỗi cá nhân được đăng ký và quản lý trong sổ hộ tịch bao gồm Khai sinh, Khai tử, Kết hôn, ly hôn, Nhận con nuôi, giám hộ, thay đổi cải chính hộ tịch… Đăng ký và quản lý hộ tịch có ý nghĩa quan trọng để Nhà nước thực hiện quản lý dân cư và quản lý các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nhà nước công nhận và bảo hộ các quyền nhân thân phi tài sản và quyền nhân thân gắn liền với tài sản của cá nhân. Đặc biệt khi đất nước ngày càng pháp triển, các quan hệ trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội giữa Việt Nam và các nước trên thế giới ngày càng được củng cố và mở rộng trong đó có lĩnh vực hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài ngày càng tăng về số số lượng và phát sinh ở nhiều nước trên thế giới. Trong khi đó pháp luật Việt Nam chưa có đạo luật riêng để điều chỉnh lĩnh vực hộ tịch trong nước cũng như nước ngoài mà văn bản điều chỉnh chỉ là Nghị định,thông tư.

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng trong công tác đăng ký hộ tịch. Ngày 20/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật hộ tịch 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật hộ tịch ra đời được coi là cuộc cách mạng trong công tác đăng ký quản lý hộ tịch. Việc phân cấp thẩm quyền đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho UBND cấp Huyện, Quận, Thành Phố, Thị xã là một bước tiến dài của cải cách hành chính tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi có nhu cầu.

Sau hơn 3 năm triển khai, thực hiện Luật hộ tịch đã mang lại hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân. Việc đăng ký Khai sinh, Khai tử, Kết hôn, nhận cha mẹ con, ghi chú kết hôn, ghi chú ly hôn… quy trình giải quyết được rút gọn, đơn giản hóa thủ tục giấy tờ nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý nhất là với thủ tục ghi chú ly hôn. Nếu như trước đây phải gửi văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp thì nay chỉ cần tra cứu tại Website của Bộ Tư pháp là đảm bảo giải quyết hồ sơ, thời gian đăng ký kết hôn đã được rút gắn xuống 15 ngày.

Việc phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp huyện giải quyết đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài sẽ tăng tính chính xác và thuận lợi khi xác minh thông tin của công dân. Khi các thông tin về công dân phía Việt Nam chưa rõ, UBND cấp huyện có thể tiến hành xác minh trực tiếp tại địa phương trong khoảng thời gian ngắn. Trong khi trước đây, Sở tư pháp muốn xác minh các thông tin về công dân thường phải gửi văn bản qua đường bưu chính đến phòng tư pháp để xác minh và chờ đợi kết quả dẫn đến thời gian giải quyết dài ngày ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

Việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã được người dân tích cực đón nhận và mang lại nhiều kết quả thiết thực. Sau hơn 3 năm triển khai, việc đăng ký quản lý hộ tịch trên địa bản Thành phố đã từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng thời việc thay đổi thẩm quyền, nhằm phát huy năng lực, trách nhiệm của chính quyền Thành phố, tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân và đặc biệt giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Kết quả từ ngày 01/01/2016 đến nay, Uỷ ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận và giải quyết cho 57 trường hợp đăng ký giấy khai sinh; đăng ký kết hôn 294 (trong đó ghi chú kết hôn là 54 trường hợp), ghi chú ly hôn là 51 trường hợp; nhận cha mẹ con là 2 trường hợp đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, do mới áp dụng lên trong qua trình thực hiện cũng gặp không ít khó khăn như việc đăng ký kết hôn có yêu tố nước ngoài thường phức tạp bởi liên quan nhiều nước với nhiều biểu mẫu, quy định khác nhau có nước thì là mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân, có nước là giấy xác nhận tình trạng độc thân…Mặc dù Bộ Tư pháp đã ban hành công văn hướng dẫn các loại giấy tờ nhưng chỉ có 28 nước trong khi đó trên địa bàn thành phố đã có nhiều hồ sơ của công dân kết hôn với nhiều nước ngoài danh mục của Bộ cung cấp qua đó gây lúng túng trong quá trình thực hiện. Mặt khác, việc bỏ thủ tục phỏng vấn trong đăng ký kết hôn dù tạo thuận lợi cho người dân, rút ngắn thời gian giải quyết nhưng cũng gia tăng gánh nặng và trách nhiệm cho cán bộ tư pháp trong khâu thẩm định hồ sơ. Đối với vấn đề đặt tên cho trẻ khi đăng ký khai sinh, theo khoản 3 điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định “ việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng việt hoặc tiếng dân tộc khác của việt Nam: không dặt tên bằng số, bằng chữ, bằng một ký tự mà không phải là chữ..” Như vậy, trường hợp cha mẹ trẻ thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì khi đăng ký khai sinh tên của trẻ em cũng phải là tên gọi Việt Nam. Tuy nhiên, việc xác định thế nào là tên bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc Việt Nam thì chưa có quy định hướng dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật gây khó khăn cho công chức làm công tác hộ tịch và người dân.

Xuất phát từ những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố, Phòng Tư pháp thành phố Chí Linh đề xuất, kiến nghị như sau:

Kiến nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục phỏng vấn đối với một số trường hợp cụ thể như có chênh lệc về độ tuổi quá lớn, đương sự kết hôn quá nhiều lần và khoảng cách từ ly hôn đến kết hôn mới quá ngắn.. để phòng ngừa việc đương sự lợi dụng kết hôn để đi nước ngoài hoặc vì mục đích khác.

Cần tăng cường tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm công tác hộ tịch tại các phòng tư pháp, cán bộ tư vấn tại các trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao sự hiểu biết về văn hóa, pháp luật của các nước trên thế giới cho người dân giúp việc đánh giá, nhận xét về sự hiểu biết của các bên được đầy đủ và toàn diện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Phòng Tư pháp thành phố Chí Linh 
Các tin mới hơn
Công văn số 840/STP-HCTP ngày 17/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về việc thực hiện các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp.(17/07/2020)
Một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp về hộ tịch(03/07/2020)
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(18/06/2020)
Những điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP hướng dẫn về chứng thực(08/04/2020)
Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Hải Dương(06/04/2020)
Các tin cũ hơn
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch(20/06/2019)
Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí chứng thực bản sao, chữ ký, hợp đồng, giao dịch và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch (20/06/2019)
Sở Tư pháp hoàn thành đợt tập huấn Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân(20/06/2019)
6 loại giấy tờ không được chứng thực bản sao(20/06/2019)
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP:Hợp đồng, giao dịch được chứng thực theo quy định của Nghị định này có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương