THÔNG BÁO
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Bảo Lâm tại Hải Dương
06/09/2019 12:00:00

Ngày 05/9/2019, Công ty Luật TNHH Bảo Lâm có Thông báo số 0509C/TB-BL gửi Sở Tư pháp về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Bảo Lâm tại tỉnh Hải Dương, kèm theo Quyết định số 0509B/QĐ-BL ngày 05/9/2019 của Công ty Luật TNHH Bảo Lâm. Theo đó Chi nhánh Văn phòng luật sư Bảo Lâm tại Hải Dương chấm dứt hoạt động kể từ ngày 05/9/2019.
Các tin mới hơn
Thu hồi thẻ đấu giá viên(07/07/2020)
Cấp thẻ đấu giá viên cho ông Đinh Ngọc Phán(07/07/2020)
Cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (14/05/2020)
Thông báo về việc cấp lại thẻ công chứng viên(12/05/2020)
Thông báo về việc cấp lại thẻ công chứng viên(12/05/2020)
Các tin cũ hơn
Thông báo về việc thu hồi thẻ Công chứng viên(27/08/2019)
Thông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư(27/08/2019)
Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá QSD đất tại xã Quyết Thắng(27/06/2019)
Thông báo về việc cấp thẻ công chứng viên(27/06/2019)
Thông báo về việc cấp đăng ký hoạt động cho Doanh nghiệp đấu giá tài sản ​(27/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương