Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Phương án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tình Hải Dương năm 2023
24/03/2023 04:21:57

   Thực hiện Kế hoạch số 3828/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở Tư pháp xây dựng Phương án số 544/PA-STP ngày 24/3/2023 khảo sát tình hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023 với mục đích thu thập thông tin của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá về tình hình hỗ trợ, nhu cầu được hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; làm căn cứ để nâng cao năng lực của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023.
 
Các tin mới hơn
Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng (15/09/2023)
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do N(15/09/2023)
Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng(31/08/2023)
Thủ tướng: Những việc luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm(09/08/2023)
Chính sách mới về sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố, giai đoạn 2022 - 2025.(09/08/2023)
Các tin cũ hơn
Hội nghị phổ biến, đối thoại chính sách pháp luật về Thuế - Doanh nghiệp(23/08/2022)
Giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT xuống 8%.(08/07/2022)
Điều kiện thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp(21/06/2022)
Tìm hiểu Nghị định hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa(13/12/2021)
Tìm hiểu một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19(25/10/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH