Bổ trợ tư pháp
Danh sách tập sự hàn nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 4 năm 2021
09/04/2021 03:00:57

DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HẢI DƯƠNG

STT

Họ tên người tập sự

Năm sinh

Giới tính

Nơi cư trú

Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo/ bồi dưỡng nghề công chứng

Ngày, tháng, năm ghi tên vào Sổ theo dõi TSCC

Tổ chức HNCC nhận tập sự

Công chứng viên hướng dẫn TS

Thay đổi trong quá trình TS

Kết quả TS

1

Ngô Thị Kim Anh

1959

Nữ

4B Đoàn Kết, P. Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2537

Ngày 13/01/2015

23/6/2015

VPCC Tứ Kỳ

Nguyễn Hữu Ngạn

1080/TP-CC

 

Hoàn thành

2

Nguyễn Thắng

1986

Nam

An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương

2573

Ngày 13/01/2015

23/6/2015

VPCC Tứ Kỳ

Nguyễn Hữu Ngạn

1080/TP-CC

 

Hoàn thành

3

Nguyễn Hữu Khang

1989

nam

Thạch Lỗi, Cẩm Giàng, Hải Dương

2408

Ngày 24/10/2014

26/6/2015

VPCC Bình Giang

Phạm Thị Động

1078/TP-CC

 

Chấm dứt TSHNCC do chuyển sang làm công chức

4

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

1990

Nữ

Thôn Huyền Tụng, xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương

2566/2014/NVCC

Ngày 13/01/2015

08/10/2015

VPCC An Phú

Vũ Đình Giang

772/TP-CC

 

Hoàn thành

5

Lê Thị Thái

1989

Nữ

Thôn Miêu Kha, Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Dương

2574/2014/NVCC

Ngày 13/01/2015

08/10/2015

VPCC An Phú

Vũ Đình Giang

772/TP-CC

Tạm dừng từ ngày 21/5/2016 đến ngày 21/9/2016

Hoàn thành

6

Cao Văn Tùng

1990

nam

Khu 5, Việt Hòa, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2580/2014/NVCC

Ngày 13/01/2015

08/10/2015

Phòng CC số 1

Nguyễn Thị Hồng Vân

130/TP-CC

 

Hoàn thành

7

Lê Anh Thắng

1976

nam

13/41 Mai Hắc Đế, P. Bình Hàn, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2572/2014/NVCC

Ngày 13/01/2015

15/10/2015

Phòng CC số 1

Nguyễn Thị Thúy Lan

128/TP-CC

 

Hoàn thành

8

Trần Bá Tuấn

1991

nam

Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương

2579/2014/NVCC

Ngày 13/01/2015

15/10/2015

Văn phòng CC Bình Giang

Phạm Thị Động

1078/TP-CC

 

Hoàn thành

9

Đinh Thọ Hiệp

1979

nam

Thôn Đình, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

02803/2014/NVCC

Ngày 12/5/2015

18/12/2015

VPCC Nam Sách

Đinh Thọ Hồi

773/TP-CC

 

Hoàn thành

10

Trần Thị Thúy

1987

Nữ

Thôn Thượng Dương, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

01727/2011/NVCC

Ngày 06/6/2012

18/12/2015

VPCC Chí Linh

Nguyễn Thị Loan

1347/TP-CC

Tạm dừng TS từ ngày 01/8/2016 đến ngày 01/2/2017

Hoàn thành TS ngày 30/6/2017

11

Nguyễn Thị Nhi

1988

Nữ

Thôn Mạn Đê, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

01713/2011/NVCC

Ngày 06/6/2012

18/12/2015

VPCC Nam Sách

Đinh Thọ Hồi

773/TP-CC

 

Hoàn thành

12

Nguyễn Thị Thoa

1985

Nữ

Xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

01499/2011/NVCC

Ngày 11/11/2011

06/01/2016

Phòng CC số 2

Nguyễn Văn Long

132/TP-CC

 

Hoàn thành

13

Nguyễn Thị Thu

1980

Nữ

Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, tỉnh Hải Dương

02200/2013/NVCC

Ngày 14/5/2014

01/9/2016

VPCC Thanh Hà

Nguyễn Văn Quốc

1346/TP-CC

 

Hoàn thành

14

Đỗ Xuân Nhường

1960

nam

Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

108/2016/NVCC

Ngày 01/11/2016

24/11/2016

VPCC Sinh Phúc

Vũ Thị Vân

1348/TP-CC

 

Hoàn thành

15

Dương Thị Tâm

1991

nam

Chương Dương, P. Trần Phú, TP Hải Dương, tỉnh Hải

02988/2014/NVCC

Ngày 10/8/2015

17/3/2017

Phòng CC số 1

Phạm Thị Thu Hằng

01/CCV

 

Hoàn thành

16

Phạm Trung Hiếu

1988

nam

Nguyễn Hữu Cầu, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

02804/2014/NVCC

Ngày 12/5/2015

19/5/2017

Văn phòng CC An Phú

Đoàn Thị Bền

1349/TP-CC

 

Hoàn thành

17

Bùi Xuân Lương

1959

nam

Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

532/2017/CC

Ngày 15/11/2017

15/12/2017

Văn phòng CC Bình Giang

Phạm Thị Động

1078/TP-CC

 

Hoàn thành

18

Nguyễn Thanh Hải

1979

Nam

P. Thạch Khôi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

510/2017/CC

Ngày 15/11/2017

01/02/2018

Văn phòng CC An Phú

Vũ Đình Giang

15/CCV

   

19

Tiêu Thị Minh Hiền

1990

Nữ

22/60 Hoàng Ngân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

220/2017/CC

Ngày 05/5/2017

05/5/2018

Văn phòng CC Thành Đông

Hoàng Anh Tuấn

05/CCV

 

Hoàn thành

20

Phạm Văn Tỏ

1958

nam

P. Tân Bình, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

568/2017/CC

Ngày 15/11/2017

05/7/2018

Phòng CC số 1

Nguyễn Thị Hồng Vân

130/TP-CC

 

Hoàn thành

21

Lưu Thị Anh

1994

Nữ

Xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

485/2017/CC

Ngày 15/11/2017

03/9/2018

Văn phòng CC Thanh Hà

Nguyễn Văn Quốc

1346/TP-CC

 

Hoàn thành

22

Nguyễn Thị Phương

1994

Nữ

Xã Lê Lợi, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

904/2018/CC

Ngày 10/5/2018

19/11/2018

Văn phòng CC Cẩm Giảng

Nguyễn Tiến Quỳnh

776/TP-CC

 

Hoàn thành

23

Nguyễn Thị Thu

1987

Nữ

Số 1 Hai Bà trưng, P. Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

1225/2015/CC

Ngày 26/11/2018

12/12/2018

Văn phòng CC Thành Đô

Vũ Thúy Quỳnh

1350/TP-CC

 

Hoàn thành

24

Ninh Thị Phượng

1991

Nữ

Xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

1195/2018/CC

Ngày 26/11/2018

12/12/2018

Văn phòng CC Thanh Hà

Nguyễn Văn Quốc

1346/TP-CC

 

Hoàn thành

25

Đào Văn Trung

1975

nam

Xã hiệp An, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

1266/2018/CC

Ngày 26/11/2018

15/12/2018

Văn phòng CC Bùi Văn Hản

Bùi Văn Hản

22/CCV

 

Hoàn thành

26

Phạm Thị Thu Cúc

1995

Nữ

Thôn la B, xã Kim Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

1124/2018/CC

Ngày 26/11/2018

25/01/2019

Văn phòng CC Cẩm Giàng

Nguyễn Tiến Quỳnh

776/TP-CC

 

Hoàn thành

27

Nguyễn Quốc Cảnh

1959

nam

11 An Ninh, TT Phú Thái, huyên Kim Thành, tỉnh Hải Dương

1818/2012/NVCC

Ngày 28/01/2013

20/02/2019

Văn phòng CC Thành Công

Lê Xuân Quý

775/TP-CC

 

Hoàn thành

28

Vương Thị Hồng Huệ

1989

Nữ

Xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

1696/2019/CC

Ngày 05/6/2019

02/7/2019

Văn phòng CC Cẩm Giàng

Dương Đình Thành

21/CCV

Tạm dừng từ ngày .. đến ngày …

 

29

Trần Ngọc Minh

1959

nam

P. Bình Hàn, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

594/2017/CC

Ngày 15/11/2017

12/8/2019

Phòng CC số 1

Nguyễn Thị Thúy Lan

128/TP-CC

 

Hoàn thành

30

Lê Xuân La

1959

nam

22 Thái Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

17705/2019/BDNV

Ngày 19/9/2019

15/10/2019

Phòng CC số 1

Nguyễn Thị Hồng Vân

130/TP-CC

 

Hoàn thành

31

Nguyễn Văn Tảo

1958

nam

K15, P. Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

17746/2019/BDNV

Ngày 19/9/2019

15/10/2019

Phòng CC số 1

Phạm Thị Mai Trang

131/TP-CC

 

Hoàn thành

32

Đỗ Long Vân

1960

nam

26 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

17744/2019/BDNV

Ngày 19/9/2019

18/10/2019

Văn phòng CC Bùi Văn Hản

Bùi Văn Hản

22/CCV

 

Hoàn thành

33

Trần Thị Ly

1992

Nữ

Hiệp Hòa, TX kinh Môn, tỉnh Hải Dương

1802/2019/CC

Ngày 12/6/2019

31/10/2019

Văn phòng CC An Phú

Đoàn Thị Bền

1349/TP-CC

   

34

Lê Thị Thanh Thủy

1964

Nữ

50 Đào Duy Anh, p. Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

17730/2019/BDNV

Ngày 19/9/2019

01/11/2019

Văn phòng CC An Phú

Đoàn Thị Bền

1349/TP-CC

 

Hoàn thành

35

Tiêu Hà Dương

1959

nam

22/60 Hoàng Ngân, P. Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

1129/2018/CC

Ngày 26/11/2018

05/11/2019

Phòng CC số 1

Phạm Thị Thu Hằng

01/CCV

   Hoàn thành

36

Đoàn Thị Thu Thủy

1992

Nữ

Xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2216/2019/CC

Ngày 12/11/2019

28/11/2019

Văn phòng Cc Hoàng Long

Vũ Minh Thậm

774/TP-CC

   Hoàn thành

37

Ngô Thị Thơm

1959

Nữ

14/11 Phạm Sư Mệnh, P. Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2210/2019/CC

Ngày 12/11/2019

29/11/2019

Văn phòng CC Thành Đông

Đồng Kim Lan

134/TP-CC

   Hoàn thành

38

Trần Thị Duyên

1985

Nữ

Khu 14, P. Ngọc Châu, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2080/2019/CC

Ngày 12/11/2019

03/01/2020

Phòng CC số 1

Phạm Thị Mai Trang

131/TP-CC

   Hoàn thành

39

Lê Thị Tường Vân

1983

Nữ

Khu 14, P. Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2246/2019/CC

Ngày 12/11/2019

03/01/2020

Phòng CC số 1

Nguyễn Thị Hồng Vân

130/TP-CC

   Hoàn thành

40

Phạm Thị Tâm

1984

Nữ

P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2193/2019/TP-CC ngày 12/11/2019

03/01/2020

Phòng CC số 1

Phạm Văn Vĩnh

126/TP-CC

   Hoàn thành

41

Bùi Thị Sen

1977

Nữ

Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

2183/2019/CC

Ngày 12/11/2019

03/01/2020

Phòng CC số 1

Nguyễn Thị Thúy Lan

   Hoàn thành

42

Hoàng Thị Loan

1987

Nữ

Xã hoành Sơn, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

1801/2019/CC

Ngày 12/06/2019

04/5/2020

Văn phòng CC Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Mai Văn Hải

38/CCV

   

43

Nguyễn Viết Cường

1990

nam

Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

2267/2019/CC

Ngày 12/11/2019

04/5/2020

Văn phòng CC Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Mai Văn Hải

38/CCV

   

44

Vũ Thị Phương

1979

Nữ

Số 103 dãy 26, đồi 38, KDC số 5, P. Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương

1807/2019/CC

Ngày 12/06/2019

27/5/2020

Phòng CC số 2

Lê Thị Dung

10/CCV

   

45

Nguyễn Hải Linh

1987

nam

KDC Cầu Dòng, P. Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương

1799/2019/CC

Ngày 12/11/2019

27/5/2020

Phòng CC số 2

Lê Thị Dung

10/CCV

   

46

Nguyễn Thị Mây

1980

Nữ

5A/7 Canh Nông 2, P. Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2153/2019/CC

Ngày 12/11/2019

08/6/2020

Văn phòng CC Bùi Văn Hản

Bùi Văn Hản

22/CCV

   

47

Đào Ngọc Minh

1979

nam

122 Lê Chân, P. Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2154/2019/CC

Ngày 12/11/2019

08/6/2020

Văn phòng CC Bùi Văn Hản

Bùi Văn Hản

22/CCV

   

48

Đỗ Văn Thạch

1993

nam

Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2789/2020/CC

Ngày 14/7/2020

10/8/2020

Văn phòng CC Hoàng Long

Đoàn Đình Núi

07/CCV

   

49

Nguyễn Dương Toàn

1976

nam

Xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

2652/2020/CC

Ngày 01/7/2020

19/8/2020

Văn phòng CC Nguyễn Thị Thúy Hằng (đã đổi tên thành VPCC Nguyễn Thị Nhi)

Nguyễn Thị Thúy Hằng

39/CCV

Từ ngày 17/12/2020 chuyển sang công chứng viên Phạm Đình Đang hướng dẫn

 

50

Vũ Đức Kiên

1973

nam

55/129 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

29649/2021/BDNV ngày 19/03/2021

09/4/2021

VPCC Nguyễn Thị Nhi

Phạm Đình Đang

   
                     
Các tin mới hơn
Một số khó khăn vướng mắc liên quan đến Luật đấu giá tài sản năm 2016(12/09/2023)
Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Thảo luận chuyên đề “Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong pháp luật về đất đai”(06/09/2023)
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tổ chức đấu giá thành công 167/207 lô đất tại khu dân cư Đồng Quỳnh, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình(23/08/2023)
kết quả đấu giá quyền sử dụng đất xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình(14/08/2023)
Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Thảo luận chuyên đề “Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp”(31/07/2023)
Các tin cũ hơn
Thông báo về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chức lần thứ 4 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện dự thi(05/04/2021)
Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư(01/04/2021)
Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 5/3/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng(15/03/2021)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.(17/02/2021)
Hội nghị tổng kết công tác đấu giá tài sản năm 2020(21/01/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín