Hành chính tư pháp
Sở Tư pháp quán triệt một số nội dung nhằm đảm bảo công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước
09/10/2019 12:00:00

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1216/STP-HCTP yêu cầu Phòng Tư pháp các huyện, thành phố lưu ý và quán triệt tới Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn một số nội dung liên quan đến việc đăng ký nuôi con nuôi; kiểm tra, theo dõi tình hình phát triển của trẻ; lưu trữ hồ sơ đảm bảo theo quy định

Thông tin từ Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp cho biết: trong thời gian qua công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như:

- Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi chưa hợp lệ và chưa đầy đủ, thiếu một số giấy tờ theo quy định gồm: Phiếu lý lịch tư pháp và Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nhận con nuôi; Giấy khai sinh của trẻ em được nhận làm con nuôi…

- Một số trường hợp công chức Tư pháp hộ tịch không tiến hành thủ tục lấy ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi hoặc có lấy ý kiến nhưng không bảo đảm thời hạn thay đổi ý kiến theo quy định.

- Trách nhiệm báo cáo tình hình phát triển của con nuôi và theo dõi việc nuôi con nuôi chưa được quan tâm; việc lưu trữ hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi chưa được thực hiện nghiêm túc.

- Vẫn còn tình trạng người dân tự ý mang trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng mà không đăng ký khai sinh và đăng ký việc nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền.

Hạn chế tình trạng trên xảy ra tại địa bàn Hải Dương, ngày 08 tháng 10 năm 2019, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1216/STP-HCTP yêu cầu Phòng Tư pháp các huyện, thành phố lưu ý và quán triệt tới Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn một số nội dung liên quan đến việc đăng ký nuôi con nuôi; kiểm tra, theo dõi tình hình phát triển của trẻ; lưu trữ hồ sơ đảm bảo theo quy định và kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp những khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ giải quyết.

Nội dung công văn số 1216.

Các tin mới hơn
Công văn số 840/STP-HCTP ngày 17/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về việc thực hiện các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp.(17/07/2020)
Một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp về hộ tịch(03/07/2020)
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(18/06/2020)
Những điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP hướng dẫn về chứng thực(08/04/2020)
Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Hải Dương(06/04/2020)
Các tin cũ hơn
Tình hình thực hiện phân cấp thẩm quyền đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật Hộ tịch trên địa bàn thành phố Chí Linh(28/08/2019)
Tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(28/08/2019)
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch(20/06/2019)
Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí chứng thực bản sao, chữ ký, hợp đồng, giao dịch và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch (20/06/2019)
Sở Tư pháp hoàn thành đợt tập huấn Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương