HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ XÓA BỎ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ (25/11)!             Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em!
Tin Kiểm soát TTHC
Tình hình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn huyện Thanh Miện.
28/08/2019 12:00:00

Ngay sau khi Thông tư Liên tịch số 05 có hiệu lực thi hành và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1878/KH-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2015, phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 18/9/2015 về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn huyện. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Thông tư Liên tịch số 05 đến mọi tầng lớp nhân dân, tập trung vào phạm vi điều chỉnh, hồ sơ, quy trình tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết và trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Xác định rõ nội dung công việc và trách nhiệm của các đơn vị trong việc tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 05; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông. Đồng thời, phối hợp và bảo đảm chặt chẽ, chính xác trong quản lý nhà nước đối với các thủ tục hành chính. Việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi phải đảm bảo nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC theo yêu cầu của người dân. Người có yêu cầu chỉ nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Niêm yết công khai, kịp thời các thủ tục hành chính liên thông theo quy định của Thông tư liên tịch số 05; công khai thông tin về các kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt các trường hợp yêu cầu người dân cung cấp theo thành phần hồ sơ phải kéo dài thời gian thực hiện.

Việc giải quyết thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng kể, ngày càng có nhiều công dân thực hiện liên thông các thủ tục. Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung và ý nghĩa của việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính được triển khai dưới nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, tập huấn; kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các buổi sinh hoạt đoàn thể; niêm yết công khai quy trình thực hiện liên thông tại UBND cấp xã,… đã giúp người dân hiểu được những lợi ích khi thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Sự phối hợp giữa UBND cấp xã với cơ quan Bảo hiểm xã hội khá chặt chẽ. Đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được địa phương quan tâm nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, đây là Quy trình mới nên trong thời gian đầu sự phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn với các cơ quan cấp huyện trong việc triển khai các thủ tục hành chính còn lúng túng, chưa nhịp nhàng, đồng bộ nên hồ sơ giải quyết còn chậm so với thời gian quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giải quyết liên thông chưa được quan tâm đúng mức; khối lượng công việc của công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã tăng cao, trong khi đó, kinh phí hỗ trợ cho công chức thực hiện giải quyết liên thông các thủ tục hành chính chưa có. Việc kê khai 03 loại biểu mẫu (tờ khai đăng ký khai sinh, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) với quá nhiều thông tin nên sai sót nhiều, gây khó khăn cho cán bộ thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính,… ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả công việc.

Có thể thấy việc triển khai mô hình 3 trong 1 đã đem lại lợi ích rất lớn cho cả người dân và cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, như trên tôi đã trình bày có nhiều ý kiến của cán bộ ở cơ sở cho biết, việc triển khai mô hình liên thông này gặp nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn được các địa phương đề cập nhiều là thủ tục đăng ký thường trú còn một số phức tạp, rườm rà như phải ghi rất nhiều nội dung không cần thiết trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, do đó việc hướng dẫn người dân ghi hết tất cả nội dung trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu gặp rất nhiều khó khăn.

Việc bố trí cán bộ tại UBND cấp xã để giải quyết liên thông các thủ tục chưa hợp lý, hiện tại phần lớn các địa phương giao cho cán bộ công chức tư pháp-hộ tịch tiếp nhận lập hồ sơ, đăng ký khai sinh và phối hợp với cán bộ chính sách thực hiện thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ, trong khi đó cán bộ công chức tư pháp - hộ tịch đã phải “gánh” rất nhiều “đầu việc” khác. Ở đây cũng phải nói thật với các đồng chí, đó là có nhiều đầu việc công chức Tư pháp – Hộ tịch không thể thực hiện tốt được, thậm chí là không thực hiện, đơn cử, nếu xã mà chỉ có 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch thì chỉ riêng thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực là không còn thời gian để thực hiện bất kỳ việc gì. Như ở huyện Thanh Miện chúng tôi có những xã 01 năm chỉ tính riêng lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực đã lên đến vài nghìn việc, nếu đem chia cho cả 365 ngày thì mỗi ngày cũng có hơn chục việc, nhiều việc phức tạp như phân chi di sản, chứng thực hợp đồng, giao dịch, đăng ký lại khai tử, kết hôn, khai sinh, nuôi con nuôi, nhận cha con,… đều mất nhiều thời gian cho việc xác minh, thu thập hồ sơ các vụ việc, để đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Nhằm phát huy kết quả đạt được và kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đề nghị:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người dân nắm được đầy đủ quy định về quyền lựa chọn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Hai là, đề nghị xem xét điều chỉnh lại một số quy định về thực hiện liên thông các thủ tục hành chính chưa phù hợp, ví dụ như: Sự không phù hợp với các quy định về hồ sơ giải quyết theo Luật Hộ tịch, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch – có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016. Cụ thể, Nghị định 123/2016/NĐ-CP hướng dẫn yêu cầu hồ sơ đăng ký khai sinh trong giai đoạn trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được vận hành thống nhất trên cả nước, phải xuất trình: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn trong trường hợp bố mẹ có đăng ký kết hôn, người đi khai sinh phải trình CMND, … nhưng tại Thông tư liên tịch số 05 hướng dẫn việc liên thông không đề cập tới các quy định này.

Ba là, đề nghị các cơ quan liên quan làm tốt hơn nữa trong công tác phối hợp giải quyết liên thông các thủ tục hành chính;

Bốn là, đề nghị Sở Tư pháp kiến nghị với UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính;

Năm là, xem xét kiến nghị với Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung việc liên thông các thủ tục hành chính, chỉ nên quy định việc liên thông 2 thủ tục đó là: đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 9(14/10/2020)
Quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử(04/05/2020)
Cổng dịch vụ công quốc gia dự kiến khai trương vào cuối tháng 11(01/11/2019)
Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia(01/11/2019)
Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương(02/10/2019)
Các tin cũ hơn
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp(25/07/2019)
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp(21/06/2019)
Có hóa giải được “mê hồn trận” thủ tục hành chính về nhà đất?(20/06/2019)
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh Hải Dương năm 2016(12/06/2019)
Sở Tư pháp triển khai thông tư liên tịch số 05 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế(12/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín