Tin Kiểm soát TTHC
UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành “Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai
16/02/2023 12:00:00

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh có quy định việc xuất trình Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với Luật cư trú năm 2020, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, kết quả có 01 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xuất trình Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú do Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đó là: Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 ban hành “Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh”, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh có quy định việc xuất trình Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với Luật cư trú năm 2020, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, kết quả có 01 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xuất trình Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú do Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đó là: Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 ban hành “Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh”, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019. Ngày 14/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương.

Các tin mới hơn
UBND tỉnh công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng(19/05/2023)
Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(15/05/2023)
UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương(30/04/2023)
Văn phòng Chính phủ ban hành Quy trình thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06(20/04/2023)
Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến(07/04/2023)
Các tin cũ hơn
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư p(03/01/2023)
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023(28/12/2022)
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp(19/12/2022)
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp(26/07/2022)
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến cho các Sở, ban, ngành, địa phương năm 2022(13/05/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín