Tin Kiểm soát TTHC
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương
18/03/2022 12:00:00

Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương. Trong đó, có 13 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của của Sở Tư pháp. Cụ thể:

I. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CẤP TỈNH

1. Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

II. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CẤP HUYỆN

1. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

III. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CẤP XÃ

1. Thủ tục đăng ký giám hộ;

2. Thủ tục đăng ký kết hôn;

3. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ;

4. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động;

5. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên;

6. Thủ tục thôi làm hòa giải viên;

7. Thủ tục công nhận hòa giải viên;

8. Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước;

9. Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật ;

10. Thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật.

 
       
Các tin mới hơn
UBND tỉnh công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng(19/05/2023)
Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(15/05/2023)
UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương(30/04/2023)
Văn phòng Chính phủ ban hành Quy trình thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06(20/04/2023)
Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến(07/04/2023)
Các tin cũ hơn
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ(08/03/2022)
Từ ngày 18/02/2022, đi làm một số thủ tục hành chính không cần mang giấy khai sinh, giấy kết hôn(10/01/2022)
Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thử tục hành chính(10/12/2021)
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương(20/11/2021)
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp(04/11/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín