Bổ trợ tư pháp
Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
16/02/2022 10:57:44

Ngày 08/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản. 
Thông tư gồm 10 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2022:
- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
- Điều 2: Nguyên tắc lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản.
- Điều 3: Nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản.
- Điều 4: Thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản.
- Điều 5: Đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản.
- Điều 6: Thông báo, huỷ bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản.
- Điều 7: Các trường hợp người có tài sản đấu giá từ chối đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản.
- Điều 8: Trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá.
- Điều 9: Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bổ trợ tư pháp, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Điều 10: Hiệu lực thi hành.
(có Thông tư kèm theo)./.
 
Các tin mới hơn
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên đ(07/06/2022)
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương(27/04/2022)
Các tin cũ hơn
Danh sách công chứng viên tỉnh Hải Dương hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021(07/01/2022)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư thay thế Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013(28/12/2021)
Ngày 10/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư(28/12/2021)
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố danh sách Giám định viên tư pháp theo vụ việc và cấp thẻ cho Giám định viên tư pháp năm 2021(21/12/2021)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp. đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (20/12/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín