Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC BỘ, NGÀNH CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 11 NĂM 2023
17/11/2023 11:16:21

1. Thông tư 16/2023/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Hiệu lực từ ngày: 20/11/2023

2. Thông tư 08/2023/TT-BTP ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Hiệu lực từ ngày: 20/11/2023

3. Thông tư 06/2023/TT-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

Hiệu lực từ ngày: 20/11/2023

4. Thông tư 08/2023/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hiệu lực từ ngày: 20/11/2023

5. Thông tư 08/2023/TT-BXD ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Bộ Xây dựng quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng

Hiệu lực từ ngày: 20/11/2023

6. Thông tư 10/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Hiệu lực từ ngày: 20/11/2023

7. Thông tư 11/2023/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định, phân loại phim

Hiệu lực từ ngày: 21/11/2023

8. Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Hiệu lực từ ngày: 25/11/2023

9. Thông tư 12/2023/TT-NHNN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước

Hiệu lực từ ngày: 27/11/2023

10. Thông tư 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

Hiệu lực từ ngày: 27/11/2023

11. Thông tư 12/2023/TT-BTTTT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Hiệu lực từ ngày: 27/11/2023

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương(17/11/2023)
Hải Dương ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh (17/11/2023)
Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành trong cơ quan, tổ chức hành chính(25/10/2023)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật giao dịch điện tử(25/10/2023)
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV sẽ xem xét thông qua 9 luật, 1 nghị quyết(25/10/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín