Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xử lý VPHC thông qua công tác than tra, kiểm tra
18/12/2023 09:20:47

         Công tác xử lý vi phạm hành chính (VPHC) luôn được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất. Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 11/01/2023 về công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023; Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 01 đơn vị cấp huyện và 02 Sở. 
         Nhìn chung, công tác xử lý VPHC tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 
Tuy nhiên, qua kiểm tra, còn phát hiện những tồn tại, hạn chế tại các đơn vị như: nội dung biên bản còn chưa ghi, ký đầy đủ theo hướng dẫn, cách ghi quyền giải trình chưa đảm bảo, chưa mô tả rõ hành vi vi phạm trong biên bản Hồ sơ xử phạt có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng không có tài liệu thể hiện việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả;  một số trường hợp việc lập Biên bản VPHC, chuyển BB và hồ sơ cho người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan tham mưu chưa kịp thời, chưa đảm bảo thời hạn theo quy định; việc áp dụng tình tiết tăng năng, giảm nhẹ khi quyết định mức tiền phạt chưa thống nhất theo hướng dẫn...
         Qua công tác kiểm tra, đã nhắc nhở, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định. 
Các tin mới hơn
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023 (22/12/2023)
Các tin cũ hơn
Một doanh nghiệp bị xử phạt hơn 100 triêu đồng do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy(07/12/2023)
Xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh do vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy(07/12/2023)
Xử phạt đối với doanh nghiệp do vi phạm về ke khai vốn điều lệ(07/12/2023)
Xử phạt một doanh nghiệp do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy với số tiền gần 100 triệu đồng(28/11/2023)
Kết luận kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại huyện Gia Lộc và Nam Sách(16/10/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH