THÔNG BÁO
v/v cấp thẻ đấu giá viên cho bà Phí Thị Hồng Chiên
21/12/2023 02:50:04

Ngày 18/12/2023, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 226/QĐ-STP về việc cấp thẻ Đấu giá viên cho bà Phí Thị Hồng Chiên - Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương
Các tin mới hơn
Lịch tiếp công dân tháng 2 năm 2024 của Sở Tư pháp(06/02/2024)
Lịch trực tiếp công dân tháng 1 năm 2024 sở Tư pháp(11/01/2024)
Các tin cũ hơn
QUYẾT ĐỊNH Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư(11/12/2023)
Lịch trực tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của Sở Tư pháp(04/12/2023)
Kết luận thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi tại huyện Gia Lộc(23/11/2023)
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá hợp danh Sao Khuê(06/11/2023)
Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2023 của Sở Tư pháp(01/11/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH