Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Bổ trợ tư pháp
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên đ
07/06/2022 10:01:45

       Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Thông báo số 136/TB-VPCP ngày 06/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trên cơ sở kết quả sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW (Báo cáo số 74-BC/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ), Ngày 25/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1463/KH-UBND thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh.
         Việc ban hành kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt; nâng cao hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội, đáp ứng yêu cầu dịch vụ pháp lý của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư Báo cáo số 74-BC/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của tỉnh.
        (Có Kế hoạch kèm theo)./. 
 
 
 
Các tin mới hơn
Danh sách công chứng viên tỉnh Hải Dương hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2022(05/01/2023)
Những việc Thừa phát lại không được làm theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại(10/11/2022)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp(19/08/2022)
Tỉnh uỷ tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý các cấp chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đấu thầu, đấu giá (28/07/2022)
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương hướng dẫn thông nhất áp dụng thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh.(25/07/2022)
Các tin cũ hơn
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương(27/04/2022)
Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(16/02/2022)
Danh sách công chứng viên tỉnh Hải Dương hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021(07/01/2022)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư thay thế Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013(28/12/2021)
Ngày 10/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư(28/12/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín