NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025!
Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
14/09/2020 12:00:00

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội và Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 1274-CV/BTGTU ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVII. Đề nghị các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tỉnh, các tổ chức bổ trợ tư pháp và nhân dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, gửi về  địa chỉ email: stphaiduong@moj.gov.vn hoặc gửi trực tiếp tại đây trước ngày 30/9/2020 để tổng hợp gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Toàn văn dự thảo báo cáo chính trị: Du thao BC chinh tri trinh DH Dang bo tinh lan thu XVII.doc  
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Lấy ý kiến tham gia đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương(04/05/2020)
Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã(15/10/2019)
Lấy ý kiến tham gia đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012(10/10/2019)
Sở Tư pháp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện liên thông các thủ tục hành chính(14/08/2019)
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(03/07/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương