Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Tin tức, sự kiện
Sở Tư pháp công bố quyết định điều động,luân chuyển công tác 03 lãnh đạo cấp phòng năm 2022
30/03/2022 12:00:00

Sáng 30/3/2022, Sở Tư pháp tổ chức công bố Quyết định điều động, luân chuyển công tác đối với 03 công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý của Sở Tư pháp.

Thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Kế hoạch luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2022, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-STP ngày 21/3/2022 điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Công Thập, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Quyết định số 40/QĐ-STP ngày 21/3/2022 điều động và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Nam Phong, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1 (giao đ/c Phong phụ trách Phòng Công chứng số 1 cho đến khi kiện toàn được chức vụ Trưởng phòng), thời gian giữ chức vụ mới là 05 năm, kể từ ngày 01/4/2022; Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 29/3/2022 điều động và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Anh Đức, Phó Chánh Thanh tra Sở đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Xây dựng và phổ biến pháp luật, thời gian giữ chức vụ mới là 05 năm, kể từ ngày 15/4/2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp; các đồng chí Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị có công chức, viên chức được điều động, luân chuyển: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Xây dựng và phổ biến pháp luật, Phòng Công chứng số 1, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và các đồng chí là đối tượng được điều động, luân chuyển.