Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
Mức lệ phí đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú từ ngày 05/02/2023
01/03/2023 04:09:15

Ngày 22/12/2022 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Thông tư có hiệu lực từ ngày 05 tháng 02 năm 2023.

Trước đây, các khoản lệ phí đăng ký cư trú đều thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này.

Như vậy các khoản lệ phí đăng ký cư trú được áp dụng chung thống nhất theo biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư số 75/2022/TT-BTC như sau:

STTNội dungMức thu (Đồng/lần đăng ký)

Trường hợp công dân nộp hồ sơ

trực tiếp

Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến
1Đăng ký thường trú20.00010.000
2Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình)15.0007.000
3Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách10.0005.000
4Tách hộ10.0005.000

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 02 năm 2023. Kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2023, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại địa phương tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gần nhất../.

Các tin mới hơn
Nâng cao chất lượng thẩm định quy định thủ tục hành chính(19/04/2023)
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tâp huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản QPPL và Theo dõi thi hành pháp luật năm 2023.(19/04/2023)
Bộ Y tế ban hành công văn khẩn về COVID(14/04/2023)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023(14/04/2023)
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023(24/03/2023)
Các tin cũ hơn
Bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội(01/03/2023)
Nghị định của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ(01/02/2023)
Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản(27/01/2023)
Việc kiểm tra văn bản theo địa bàn, chuyên đề, ngành, lĩnh vực được thực hiện như thế nào(04/01/2023)
Quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp(04/01/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín