Văn bản QPPL liên quan đến hỗ trợ DN
Tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
06/06/2019 09:29:02

Thực hiện Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020, ngày 22/02/2019, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 197/KH-STP Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2020;

Mục đích của Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Đối tượng là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh

Để đảm bảo hiệu quả, thiết thực Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đến năm 2020 tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; Xây dựng và phát hành tài liệu, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; Củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Tổ chức đối thoại, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến doanh nghiệp như tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến doanh nghiệp như lao động, bảo hiểm, đầu tư, kinh doanh, môi trường, giao dịch bảo đảm, đất đai, quy hoạch, thành lập doanh nghiệp...; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp, người làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp./.
 
 
Các tin mới hơn
Một số chính sách doanh nghiệp, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 9 năm 2020(04/09/2020)
Giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm đến hết năm 2020(05/06/2020)
11 Thông tư về miễn giảm phí, lệ phí một số lĩnh vực do Covid-19(03/06/2020)
Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế(04/05/2020)
Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(04/02/2020)
Các tin cũ hơn
Hải Dương ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp đến năm 2020(06/06/2019)
Tiếp tục hỗ trợ pháp lý về tài chính cho doanh nghiệp năm 2019(06/06/2019)
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản(20/10/2015)
Tạm trú tại Việt Nam quá 90 ngày không phải xin cấp lại thị thực(04/06/2012)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín