Hành chính tư pháp
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
18/06/2020 01:39:50

Căn cứ Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam và Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 8/4/2020 của Bộ trưởng Tư pháp hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu Sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch. Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1217/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Theo Thông tư này sẽ có các thủ thục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ đối với cấp tỉnh như sau:

1.  Thủ tục được sửa đổi, bổ sung gồm:

a) Thủ tục hành chính áp dụng chung (Cấp trung ương gồm: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao; Cấp tỉnh: Sở Tư pháp)  gồm có 01 thủ tục: Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

b) Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm có 04 thủ tục:

- Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam: áp dụng tại Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp;

-  Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước: áp dụng tại Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp;

- Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước: áp dụng tại Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp

- Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước: áp dụng tại Sở Tư pháp;

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm có 02 thủ tục:

- Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài: áp dụng tại cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và Sở Tư pháp.

- Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào được phép cư trú tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào: áp dụng tại Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp.
Các tin mới hơn
Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016(18/01/2021)
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ(18/12/2020)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(02/11/2020)
Ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh các trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam(13/10/2020)
Nội dung cơ bản của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP về CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(17/08/2020)
Các tin cũ hơn
Những điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP hướng dẫn về chứng thực(08/04/2020)
Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Hải Dương(06/04/2020)
Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Kế hoạch bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2020(01/04/2020)
Tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam(18/03/2020)
Sở Tư pháp yêu cầu các sở, ngành cử công chức làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà nước(12/03/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín