NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2021), QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2021) VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM (28/8/1945-28/8/2021)
Lãnh đạo Sở Tư pháp
Lãnh đạo Sở Tư pháp
01/01/2018 12:00:00

1. Đồng chí Bùi Sỹ Hoàn-Giám đốc Sở: