Tin tức, sự kiện
Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương đến năm 2025
15/11/2023 12:00:00

Nhằm cụ thể hóa nội dung Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch số 4346/KH-UBND ngày 14/11/2023 với các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Triển khai chính sách, pháp luật và tập trung nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng; hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp để góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu tỷ lệ đóng góp của năng suất lao động các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt 50%.

3. Phát triển đồng bộ lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học y, dược, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ; cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

4. Phấn đấu mức chi của nhà nước cho khoa học và công nghệ đến năm 2025 đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán Quốc hội giao. Đẩy mạnh việc huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ.

5. Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

6. Số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học và công nghệ phấn đấu tăng 02 doanh nghiệp và số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phấn đấu tăng 1,5 lần; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 15% trong tổng số doanh nghiệp.

7. Tập trung nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Triển khai ứng dụng các thành tựu của công nghệ cốt lõi thúc đẩy tiêu chuẩn, đo lường năng suất chất lượng và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Chuyển đổi số các quy trình quản lý nhiệm vụ KH&CN, tiến tới quản lý, tác nghiệp trên môi trường mạng.

8. Số nhãn hiệu tập thể/chứng nhận được bảo hộ mới: 05; số đơn đăng ký nhãn hiệu (thông thường) tăng trung bình 2%/năm; hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ: 33 (trong đó 32 nhãn hiệu tập thể, 01 chỉ dẫn địa lý).

Các tin mới hơn
Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2024(23/02/2024)
Thông tư số 01/2024/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(23/02/2024)
HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG CHỨNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CÔNG CHỨNG NĂM 2024 VÀ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG NĂM 2023 (21/12/2023)
Các tin cũ hơn
Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Lễ, Tết năm 2024(14/11/2023)
Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy(13/11/2023)
Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương tổ chức ngày Phụ nữ 20/10 cho cán bộ nhân viên(30/10/2023)
Hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương(10/10/2023)
Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Thảo luận nghiệp vụ công chứng giao dịch về thừa kế(07/10/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH