THÔNG BÁO
Về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của Han Gia Bảo
30/11/2022 01:33:05

Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương nhận được hồ sơ bà Nguyễn Thị Bẩy sinh năm 1976 yêu cầu xin thôi quốc tịch Việt Nam cho con có thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: HAN GIA BẢO

- Sinh ngày: 20/8/2010 - Giới tính: Nam

- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

- Nơi sinh: Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển, Uông Bí, Quảng Ninh.

- Địa chỉ cư trú: thôn Chi Ngãi II, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Điều 20 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

          Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết, phối hợp thực hiện đăng thông báo theo quy định. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có khiếu nại về việc thôi quốc tịch Việt Nam của cá nhân nêu trên, Sở Tư pháp sẽ hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo qui định của Luật Quốc tịch Việt Nam
Các tin mới hơn
Lịch tiếp công dân tháng 2 năm 2024 của Sở Tư pháp(06/02/2024)
Lịch trực tiếp công dân tháng 1 năm 2024 sở Tư pháp(11/01/2024)
v/v cấp thẻ đấu giá viên cho bà Phí Thị Hồng Chiên(21/12/2023)
QUYẾT ĐỊNH Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư(11/12/2023)
Lịch trực tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của Sở Tư pháp(04/12/2023)
Các tin cũ hơn
Sở Tư pháp thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 12 năm 2022 (29/11/2022)
Thông báo Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Lê Thị Thái(18/11/2022)
Thông báo Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên Lê Thị Thái và Nguyễn Đăng Quy(14/11/2022)
Lịch trực tiếp công dân tháng 11 năm 2022(31/10/2022)
Lịch trực tiếp công dân tháng 11 năm 2022(31/10/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH