Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Hướng dẫn của Bộ Tư pháp
Hướng dẫn thực hiện tạm thời thủ tục đăng ký giám sát việc giám hộ
24/08/2021 03:32:53

Thực tế hiện nay, để đảm bảo việc giám hộ đúng pháp luật qua đó đảm bảo quyền lợi của người được giám hộ thì cần phải thực hiện giám sát việc giám hộ. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015; Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành chỉ quy định về thủ tục đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ, đăng ký thay đổi giám hộ từ Điều 19 đến Điều 23, mà không có quy định về thủ tục đăng ký giám sát giám hộ. Để bảo đảm quyền lợi của người dân khi có yêu cầu đăng ký giám sát việc giám hộ, ngày ngày 17/8/2020, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Công văn số 829/HTQTCT-HT về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời thủ tục đăng ký giám sát việc giám hộ như sau:

          Theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật Dân sự: Người thân thích của người được giám hộ thỏa thuận cử người giám sát việc giám hộ trong số những người thân thích hoặc chọn cá nhân, pháp nhân khác làm người giám sát giám hộ. Trường hợp không có người thân thích của người được giám hộ hoặc những người thân thích không cử, chọn được người giám sát việc giám hộ thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người giám hộ cử cá nhân hoặc pháp nhân giám sát việc giám hộ, việc cử, chọn người giám sát giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử, chọn. Trường hợp có tranh chấp về việc cử, chọn người giám sát giám hộ thì Tòa án quyết định. 

          Trong cả 3 trường hợp trên, sau khi cử, chọn được người giám sát giám hộ thì người này phải thực hiện thủ tục đăng ký giám sát giám hộ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ nếu việc giám sát việc giám hộ liên quan đến tài sản của người được giám hộ. 

          Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ thực hiện đăng ký việc giám sát giám hộ tương tự như thủ tục đăng ký giám hộ. Sau khi đăng ký giám sát giám hộ công chức tư pháp hộ tịch ghi chú việc đăng ký giám sát giám hộ vào mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký giám hộ với nội dung: “Đã đăng ký giám sát việc giám hộ ngày...tháng...năm...; Họ tên người giám sát giám hộ...”, sau đó cấp Trích lục đăng ký giám sát giám hộ cho người yêu cầu.

Về thành phần hồ sơ, tạm thời sử dụng mẫu Tờ khai, mẫu Trích lục gửi kèm công văn số 829/HTQTCT-HT ngày 17/8/2021./.

Các tin mới hơn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ CHỨC NĂNG TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH(30/11/2022)
hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐT(30/11/2022)
Hướng dẫn cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài(05/09/2022)
Hướng dẫn nghiệp vụ về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân có thời gian cư trú ở nước ngoài(21/06/2022)
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CẢI CHÍNH GIẤY TỜ HỘ TỊCH CỦA NGƯỜI ĐÃ CHẾT(08/06/2022)
Các tin cũ hơn
Hướng dẫn đóng dấu giáp lai khi chứng thực văn bản điện tử(28/07/2021)
Hướng dẫn về cải chính hộ tịch cho người đã chết(28/07/2021)
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NINH VIỆC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRÊN GIẤY ỦY QUYỀN(17/06/2021)
CÔNG VĂN GỬI SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ HỘ TỊCH LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ KHAI TỬ(17/06/2021)
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VỀ GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM (CỦA SINGAPORE), XÁC NHẬN VĂN BẢN THỎA THUẬN LỰA CHỌN QUỐC TỊCH ANH(17/06/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín