THÔNG BÁO
Thông báo Về việc lựa chọn Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý ​
26/06/2019 08:48:35

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương (Trung tâm) tổ chức lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL), cụ thể như sau:
1. Số lượng luật sư dự kiến lựa chọn: 04 Luật sư.
2. Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký lựa chọn ký hợp đồng thực hiện TGPL
Luật sư đáp ứng đủ các điều kiện sau đây, có nguyện vọng tham gia thực hiện TGPL được nộp hồ sơ để Trung tâm xem xét, lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện TGPL:
- Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư.
- Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động.
- Trường hợp Luật sư đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý thì sau 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm mới được xem xét, lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện TGPL.
3. Yêu cầu về hồ sơ
Hồ sơ đăng ký lựa chọn luật sư ký hợp đồng TGPL bao gồm các giấy tờ sau:
- Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện TGPL có xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký hợp đồng lao động đồng ý cho luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm;
- Bản sao có chứng thực Thẻ luật sư;
- Bản giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố tụng, số vụ việc thành công, số vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng, kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý.
- Giấy xác nhận của Trung tâm Trợ giúp pháp lý hoặc Sở Tư pháp về tổng số vụ việc TGPL tham gia tố tụng mà Luật sư đã thực hiện trong 3 năm gần đây (2015 - 2018).
4. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ:
Luật sư nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ về Trung tâm. Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp thì ngày nộp là ngày ghi trên giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được căn cứ theo ngày đến trên dấu của dịch vụ bưu chính.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương, Địa chỉ: 113 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
+ Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Ngô Thị Xuân Thu, Phó Giám đốc Trung tâm.
- Thời hạn nộp hồ sơ: 20 ngày, kể từ ngày thông báo được đăng tải trên website của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.
5. Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ
5.1. Cách thức đánh giá hồ sơ:
Trực tiếp kiểm tra, đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư.
5.2. Tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá luật sư:
- Bước 1:
Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đáp ứng yêu cầu tại mục 3 Thông báo này và đúng thời hạn.
- Bước 2:
Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu TGPL theo tiêu chí, thang điểm sau:.
Điểm tối đa: 100 điểm
STT Tiêu chí đánh giá Điểm
1 Thời gian hành nghề luật sư 15
- Dưới 01 năm 5
​ - Từ 01 năm đến 03 năm 10
​ - Trên 03 năm 15
2 Thời gian tham gia trợ giúp pháp lý 15
- Dưới 01 năm 5
​ - Từ 01 năm đến 03 năm 10
​ - Trên 03 năm 15
3
Số lượng vụ việc TGPL tham gia tố tụng của luật sư trong
3 năm gần đây (2015 - 2018)
40
- Dưới 20 vụ 10
​ - Từ 20 vụ đến 30 vụ 20
​ - Từ trên 30 vụ 40
4 Đảm bảo tính toàn diện, kịp thời, thuận lợi khi thực hiện trợ giúp pháp lý (điều kiện về sức khỏe, địa bàn hoạt động...) 30
Thông thạo địa bàn tỉnh Hải Dương. 10
​ Thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý. 20
6. Ký hợp đồng thực hiện TGPL
6.1. Điều kiện ký hợp đồng thực hiện TGPL
Luật sư được lựa chọn ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm là Luật sư được Tổ Đánh giá lựa chọn hồ sơ đánh giá có số điểm từ 50 điểm trở lên theo thang bảng điểm đánh giá luật sư và được lựa chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng dự kiến lựa chọn.
6.2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn, luật sư được lựa chọn có trách nhiệm đến Trung tâm để ký hợp đồng. Quá thời hạn trên mà luật sư được lựa chọn không ký hợp đồng thì Trung tâm được quyền lựa chọn ký hợp đồng với luật sư đủ điều kiện có số điểm cao kế tiếp sau (nếu còn).
6.3. Dự thảo Hợp đồng thực hiện TGPL:
Bên A: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hải Dương.
Địa chỉ: 113 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: 02203.840164
Đại diện là Ông(bà): ………………………………………………………
Chức vụ:…………………………………………………………………..
Bên B:
Ông (bà):…………………………………………………………………..
Nơi công tác hoặc địa chỉ nơi thường trú:………………………………….
Điện thoại:………………… Email:……………………………………..
CMTND số:………………………Cấp ngày:…………….Tại:…………
Nội dung cơ bản của Hợp đồng:
1. Đối tượng, phạm vi, hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý.
2. Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng.
3. Thời hạn của hợp đồng.
4. Thù lao, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.
5. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng.
6. Cơ chế giải quyết tranh chấp và trách nhiệm vi phạm hợp đồng.
7. Các thỏa thuận khác (nếu có).
Thông báo này được đăng tải công khai trên website của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương: http://sotuphap.haiduong.gov.vn kể từ ngày 14/5/2018. Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương, 113 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, số điện thoại: 02203.840164 hoặc 0986.200.300 (đ/c Xuân Thu) để được giải đáp./.
Các tin mới hơn
Thu hồi thẻ đấu giá viên(07/07/2020)
Cấp thẻ đấu giá viên cho ông Đinh Ngọc Phán(07/07/2020)
Cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (14/05/2020)
Thông báo về việc cấp lại thẻ công chứng viên(12/05/2020)
Thông báo về việc cấp lại thẻ công chứng viên(12/05/2020)
Các tin cũ hơn
Thông báo đấu giá 26 lô đất ở xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương(26/06/2019)
Thông báo đấu giá Bất động sản diện tích 172m2 và Bất động sản diện tích 100m2 tại Thái Học, Chí Linh, Hải Dương(26/06/2019)
Thông báo đấu giá Bất động sản là nhà ở diện tích đất 352m2 tại Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương(26/06/2019)
Thông báo đấu giá Bất động sản là nhà ở diện tích đất 352m2 tại Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương(26/06/2019)
Thông báo bán đấu giá Động sản là 01 máy xúc hiệu KOMATSU PC450-6 tại thị xã Chí Linh, Hải Dương(26/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương