Bổ trợ tư pháp
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng
01/06/2023 12:00:00

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 236/BTTP-CC, TPL ngày 27/02/2023 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó có những sai phạm phải xử lý hình sự. Theo đó, Cục Bổ trợ tư pháp yêu cầu UBND, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn, có giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn quy định định tại Điều 70 Luật Công chứng, trong đó quan tâm chỉ đạo một số nội dung cụ thể sau:

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công chứng, nhất là các quy định về việc công chứng các văn bản có liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của hoạt động công chứng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - sxã hội.

- Xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Công chứng năm 2014, Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng và Công văn số 1615/BTP-BTTP ngày 26/5/2021 của Bộ Tư pháp. Việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng phải bảo đảm minh bạch, khách quan, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực.

- Thực hiện đúng quy định về đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên, có giải pháp kịp thời chấn chỉnh ngay tình trạng hợp danh hình thức (như việc Trưởng Văn phòng công chứng và các hợp danh chỉ đứng tên, không phải là người thực sự đầu tư thành lập Văn phòng công chứng; tình trạng Văn phòng công chứng chỉ có 01 công chứng viên làm việc - các hợp danh khác chỉ ghi danh để thành lập mà thực tế không làm việc tại Văn phòng hoặc sau khi thành lập thì rút hợp danh); tình trạng thay đổi tên gọi Văn phòng công chứng không đúng quy định (như sau khi thay đổi Trưởng Văn phòng nhưng Văn phòng vẫn sử dụng tên cũ…).

- Cập nhật ngay khi có phát sinh, thay đổi các thông tin về tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng đã được Bộ Tư pháp đưa vào sử dụng từ năm 2020 trong phạm vi toàn quốc. Tăng cường phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh trong việc khai thác các văn bản pháp luật có liên quan đến hành nghề công chứng nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức hành nghề công chứng cho công chứng viên; tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò tự quản của Hội Công chứng viên trong việc giám sát hoạt động hành nghề của các công chứng viên; kịp thời phát hiện các tiêu cực và xử lý nghiêm các hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức hành nghề công chứng.

- Rà soát, xem xét kỹ đối với hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, bảo đảm người được đề nghị bổ nhiệm làm công chứng viên có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn điều kiện theo quy định.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, xây dựng cơ sở dữ liệu về công chứng (đối với những địa phương chưa thực hiện) và ban hành quy chế khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu tại địa phương theo quy định tại Điều 62 Luật Công chứng, từng bước thực hiện việc liên thông cơ sở dữ liệu công chứng với cơ sở dữ liệu về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác có liên quan./.

Các tin mới hơn
Trung tâm Đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tổ chức đấu giá thành công 04/04 lô đất tại khu dân cư thôn Lai Ôn, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình(28/09/2023)
Một số khó khăn vướng mắc liên quan đến Luật đấu giá tài sản năm 2016(12/09/2023)
Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Thảo luận chuyên đề “Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong pháp luật về đất đai”(06/09/2023)
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tổ chức đấu giá thành công 167/207 lô đất tại khu dân cư Đồng Quỳnh, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình(23/08/2023)
kết quả đấu giá quyền sử dụng đất xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình(14/08/2023)
Các tin cũ hơn
Giao dịch dân sự bắt buộc phải công chứng(31/05/2023)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tổ chức đấu giá thành quyền sử dụng 68m2 đất và tài sản gắn liền với đất của Cục thi hành án tỉnh Hải Dương(29/05/2023)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương đấu giá thành công nhiều hợp đồng của Cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương(24/05/2023)
CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH HẢI DƯƠNG(19/05/2023)
Đấu giá quyền sử dụng đất xã Đoàn Tùng huyện Thanh Miện(17/05/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín