Bổ trợ tư pháp
Đăng ký hoạt động cho văn phòng công chứng và cấp thẻ công chứng viên cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
20/07/2022 12:00:00

Ngày 15, 19 và 20/7/2022, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho văn phòng công chứng 02 VPCC (lần đầu), gồm VPCC Phạm Văn Vĩnh và VPCC Nguyễn Thị Loan; cấp lại cho 01 VPCC (do thay đổi địa chỉ trụ sở) là VPCC Vương Đình Dậu; đồng thời cấp thẻ công chứng viên cho 04 người thực hiện hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (gồm: Phạm Văn Vĩnh, Trần Văn Hạnh, Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Tuyết). Có văn bản kèm theo./.
 
Các tin mới hơn
thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho VPLS Đại Minh(29/02/2024)
thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Nguyễn Văn Quyến(29/02/2024)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương dự kiến ngày công bố kết quả trả giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn Nguyên Xá, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình(08/01/2024)
Trong ngày 22/12/2023 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đấu giá thành công nhiều hợp đồng mà Trung tâm ký với Công an thị xã Kinh Môn(08/01/2024)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương đấu giá thành công nhiều dịch vụ tiện ích tại bệnh viên đa khoa tỉnh Hải Dương(20/12/2023)
Các tin cũ hơn
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên đ(07/06/2022)
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương(27/04/2022)
Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(16/02/2022)
Danh sách công chứng viên tỉnh Hải Dương hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021(07/01/2022)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư thay thế Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013(28/12/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH