Hoạt động PBGDPL
Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện đợt cao điểm Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
24/10/2019 12:00:00

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2246/KH-UBND ngày 08/07/2019 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, ngày 23/10/2019 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1289/STP-PBGDPL đề nghị các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan trong phạm vi quản lý tổ chức đơt cao điểm phổ biến, truyền thông rộng rãi về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam qua hệ thống thông tin đại chúng như Báo Hải Dương, Đài phát thanh truyền hình các cấp, các ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị phổ biến, tuyên truyền giới thiệu thông tin các luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND tỉnh mới ban năm 2019; tổ chức đối thoại chính sách về những vấn đề mới hoặc cần sửa đổi, bổ sung trong chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ngành, địa phương để định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội..Lựa chọn Khẩu hiệu, treo băng rôn, pa nô, áp phích phù hợp để treo tại trụ sở cơ quan, sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các, trường học, nơi tập trung đông người trên địa bàn các huyện, thành phố.

Các khẩu hiệu ngày pháp luật năm 2019 gồm có :

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

- “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.

            Thông tin về văn bản, tài liệu tham khảo, các hoạt động hưởng ứng tổ chức Ngày pháp luật được đăng tải tại chuyên mục “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/npl/Pages/ngay-phap-luat.aspx và trên trang điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
Các tin mới hơn
Triển khai các hoạt động Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(24/07/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”(15/03/2021)
Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm(07/04/2020)
Thông báo thay đổi thời gian thi Vòng bán kết Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"(26/02/2020)
Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên Hội Phụ nữ với pháp luật năm 2019(13/01/2020)
Các tin cũ hơn
Ngành Tư pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường tiếp cận pháp luật cho người dân góp phần hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh(17/10/2019)
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2019(17/10/2019)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”(12/09/2019)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021(11/09/2019)
Tỉnh Hải Dương hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp(11/09/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín